Urakkanevan tuulivoimahanke – Ylivieska

Tuulivoimahankkeen vaihe Missä mennään tällä hetkellä? Uutiset Tuulivoimahankkeen tiedot Tuulivoimahankkeen tarina Vaikutukset Yhteistyökumppanit Hankkeen aikataulu Q&A Haluatko tietää lisää hankkeesta? Yhteystiedot

Tervetuloa tutustumaan Urakkanevan tuulivoimahankkeeseen! Hankealue sijoittuu Ylivieskan kunnan itäosaan ja hankealue sijaitsee hyvin lähellä verkkoon liittymispistettä. Alueelle tullaan rakentamaan yhdeksän tuulivoimalaa.

Tuulivoimahankkeen vaihe

Esiselvitys käynnissä
Kaavoitus käynnissä
Tällä hetkellä
Rakenteilla
Toiminnassa

Missä mennään tällä hetkellä?

Hanke on täysin luvitettu ja tällä hetkellä valmistaudumme tuulivoimapuiston rakentamiseen. Hankkeessa on tehty ympäristövaikutusten arviointi (YVA), hankkeella on lainvoimainen osayleiskaava, sähköverkkosopimus sekä tarvittavat rakennusluvat.

 

Uutiset

5/2024 Hankkeen rakennusluvat myönnetty

Rakennusluvat ovat nähtävillä 24.6. saakka

8/2023: Osayleiskaava lainvoimainen

KHO:n päätöksellä hankkeen osayleiskaava on lainvoimainen. Rakennustöiden valmistelut aloitettu ja tarjouspyynnöt rakentamista varten ovat valmisteilla.

6/2023: Rakennusluvat uusittu

 Tuulivoimalavalmistajan mukaisen voimalatyypin vaihtaminen

3/2022: Hankkeelle rakennusluvat

Ylivieskan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta on kokouksessaan 15.3.2022 päättänyt myöntää Urakkanevan tuulivoimaloille rakennusluvat. Rakennustyöt voidaan aloittaa osayleiskaavan tultua lainvoimaiseksi.  

6/2021: Osayleiskaava hyväksytty
5/2021: Kaavan ehdotusvaiheen aineisto nähtäville
8/2020: Yleisötilaisuus

Urakkanevan tuulivoimahankkeen yleiskaavaa koskeva yleisötilaisuus järjestetään kahdessa osassa keskiviikkona 12.8. ja torstaina 13.8.

Keskiviikon 12.8. tilaisuus järjestetään etänä internetin välityksellä klo 18. Ohjeet etäosallistumiseen löytyvät täältä.

Torstaina 13.8. ABO Windin edustajat ovat tavattavissa ja kaava-aineisto nähtävillä Ylivieskan kulttuurikeskus Akustiikassa (Koulukatu 2 B, 84100 Ylivieska) klo 12-19.

Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan hankkeesta!

2/2020: Hankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä Ylivieskan kaupungin nettisivuilla: http://www.ylivieska.fi/laadinnassa_olevat_kaavat/yleiskaavoitus/urakkanevan_tuulivoimapuiston_osayleiskaava_vireille_2020

2/2020: Yleisötilaisuus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa koskeva yleisötilaisuus järjestettiin Akustiikan näyttelysalissa (Koulukatu 2 B, 84100 Ylivieska) torstaina 20.2.2020.

 

Tuulivoimahankkeen tiedot

Sijainti

Urakkaneva

Klikkaa karttaa nähdäksesi sen suurempana.

Tuulivoimalat

Hankealueelle tullaan rakentamaan yhdeksän tuulivoimalaa.

Voimaloiden tiedot

Turbiinien lukumäärä 9 kpl
Turbiinin malli Vestas V162
Tuulivoimapuiston teho Yhteensä noin 60 MW
Roottorin halkaisija 162 m
Napakorkeus 169 m
Kokonaiskorkeus 250 m

 

Sähkönsiirto

 Tuulivoimapuiston sähköasema liitetään kantaverkkoyhtiön Uusnivalan sähköasemalle noin 3,8 km metriä pitkällä 33 kV maakaapelilla.

Alueen kuvaus

Tuulivoimapuiston alueella on talousmetsää ja ojitettua suoaluetta. Suunnittelussa on huomioitu arkeologiset löydöt, luonnon kannalta tärkeät alueet ja maanomistajien metsänhoidolliset toiveet. 

Viralliset aineistot

Hanke kunnan verkkosivuilla: avaa sivu klikkaamalla linkkiä

Hanke ympäristöhallinnon verkkosivuilla: avaa sivu klikkaamalla linkkiä

 

Tuulivoimahankkeen tarina

Hanke käynnistyi maanvuokrasopimusten laatimisella vuonna 2013 Infinergies Finlandin toimesta. Me lähdimme hankkeeseen mukaan vuonna 2017. Vuosina 2015‒1018 hankkeessa tehtiin ympäristövaikutusten arviointi ja laadittiin osayleiskaava, jonka Ylivieskan kaupunginvaltuusto kumosi yhden äänen enemmistöllä syksyllä 2018.

Ylivieskan kaupunginvaltuustossa esitettiin joulukuussa 2018 valtuustoaloite Urakkanevan tuulivoimakaavan saattamisesta uudestaan vireille. Hanketta päivitettiin huomioiden valtuustoaloitteessa esitetyt näkökulmat ja vuosien 2015‒18 aikana saatu palaute. Hankealuetta mm. siirrettiin pohjoisemmaksi, jolloin etäisyys asutukseen kasvoi. Lisäksi hankealuetta tiivistettiin siten, että voimalat näkyisivät Kalajokilaaksoon aiempaa kapeammassa näkymäsektorissa. 

Ylivieskan kaupunginvaltuusto hyväksyi Urakkanevan uuden osayleiskaavan selvällä enemmistöllä kesällä 2021. Kaavasta valitettiin Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen ja korkeimpaan-hallinto-oikeuteen ja se sai lainvoiman kesällä 2023.
Hankkeelle haettiin rakennusluvat ja rakentamisen suunnittelu käynnistyi vuonna 2023.

 

Mitä hanke tarkoittaisi asukkaille ja Ylivieskalle?

 Tuulivoimapuisto tulee tuottamaan uusiutuvaa, kotimaista energiaa arviolta noin 10 000 sähkölämmitteiselle omakotitalolle. Tuulisähkön tuotannolla voidaan vähentää muusta energiantuotannosta aiheutuvia hiilidioksidi- ja hiukkaspäästöjä ja edistää Ylivieskan kunnan omia hiilineutraaliustavoitteita.

Tuulipuisto tuottaa koko elinkaarensa (30 vuotta) aikana arviolta noin 10 miljoonaa euroa kiinteistöverotuloa Ylivieskan kaupungille. Lisäksi tuulipuiston rakennustyöt sekä valmiin puiston huolto- ja kunnossapitotyöt tuovat työmahdollisuuksia alueelle.

Tuulivoimatuotanto ei estä alueen virkistyskäyttöä muutoin kuin rakennusaikana, joka kestää yleensä 1‒2 vuotta. Myös metsästys voi jatkua alueella normaalisti. Tuulivoimapuiston alueella teitä parannetaan ja levennetään, mikä helpottaa alueella kulkemista. Talvisin tiet pidetään aurattuna. Talviaikaan säätilojen vaihtuessa nopeasti on olemassa jäänheiton riski, jolloin suositellaan välttämään voimala-alueella liikkumista.

 

Yhteistyökumppanit

Hanke toteutetaan yhteistyössä Infinergies Finland Oy:n kanssa. FCG toimi hankkeen ympäristövaikutusten arviointi- ja kaavakonsulttina.

Kesällä 2023 suoritetuissa louhostutkimuksissa käytimme paikallista urakoitsijaa, ja yhteistyö sujui erinomaisesti. Paikalliset aliurakoitsijat tulevat olemaan merkittäviä yhteistyökumppaneitamme hankkeen rakennustöiden alkaessa.

 

Hankkeen aikataulu

 

Q&A

Vaikuttavatko tuulivoimalat metsä- ja maatalouden harjoittamiseen alueella?

Tuulivoimapuistoalueen muu käyttö, kuten metsä- ja maatalouden harjoittaminen voivat jatkua ennallaan. Parannettu tieverkosto helpottaa alueella liikkumista ja esimerkiksi puunkorjuuta. 

Voiko tuulivoimapuiston alueella sienestää, marjastaa tai metsästää?

Tuulivoimatuotanto ei estä alueen virkistyskäyttöä muutoin kuin rakennusaikana, joka kestää yleensä 1‒2 vuotta. Myös metsästys voi jatkua alueella normaalisti. Tuulivoimapuiston alueella teitä parannetaan ja levennetään, mikä helpottaa alueella kulkemista. Talvisin tiet pidetään aurattuna. Talviaikaan säätilojen vaihtuessa nopeasti on olemassa jäänheiton riski, jolloin suositellaan välttämään voimala-alueella liikkumista.

 

Haluatko tietää lisää hankkeesta? 

Olen Teuvo Raesalmi ja toiminut hankkeen projektijohtajana ABOlla 2023 lähtien. Voit olla minuun yhteydessä kaikissa hankkeeseen liittyvissä kysymyksissä puhelimitse ja sähköpostitse. Kuulemiin!

 

Yhteystiedot

Teuvo Raesalmi

Teuvo Raesalmi

Puh. +358 40 543 0865
teuvo.raesalmi(at)aboenergy.fi

Projektit

 

Tuulivoimahankkeen vaihe Missä mennään tällä hetkellä? Uutiset Tuulivoimahankkeen tiedot Tuulivoimahankkeen tarina Vaikutukset Yhteistyökumppanit Hankkeen aikataulu Q&A Haluatko tietää lisää hankkeesta? Yhteystiedot