Kivikankaan tuulivoimahanke – Kajaani

Tuulivoimahankkeen vaihe Missä mennään tällä hetkellä? Uutiset Tuulivoimahankkeen tiedot Tuulivoimahankkeen tarina Vaikutukset Yhteistyökumppanit Hankkeen aikataulu Q&A Haluatko tietää lisää hankkeesta? Yhteystiedot

Tervetuloa Kivikankaan tuulivoimahankkeen hankesivuille! Hanke on suunnitteilla Kajaanin eteläosaan, lähelle Sonkajärven rajaa. Kehitämme hanketta yhteistyössä Metsähallituksen kanssa ja se koostuu kolmesta erillisestä projektikokonaisuudesta: Kivikangas I, Kivikangas II ja Kukkokangas.

Tuulivoimahankkeen vaihe

Esiselvitys käynnissä
Kaavoitus käynnissä
Tällä hetkellä
Rakenteilla
Toiminnassa

Missä mennään tällä hetkellä?

Koko hankealueen ympäristövaikutusten arviointi valmistui vuonna 2022. Kaavoituksen ja ympäristövaikutusten yhteydessä alueesta on tehty kattavasti erilaisia luonto- ja ympäristöselvityksiä, ja pyydetty palautetta asukkailta, viranomaisilta ja yhteisöiltä. Tämän perusteella hankealueen voimalamäärää on laskettu alkuperäisestä 68 voimalasta nykyiseen 60 voimalaan.

Kivikangas I on tällä hetkellä kaavoitusvaiheessa, kaavaluonnos on tulossa kaupunginhallituksen käsittelyyn ja julkisesti nähtäville syksyllä 2024. Kaavaehdotus valmistuu loppuvuoden aikana.

Kivikangas II on toistaiseksi jäissä puolustusvoimien lausunnon vuoksi. Alue on kuitenkin osa Kainuun maakuntakaavaa 2035, joten olemme toiveikkaita, että voimme tulevaisuudessa jatkaa hanketta.

Kukkokankaan 6 voimalan osalta selvitetään tällä hetkellä hankkeen yhteensovittamista alueen ekologisiin yhteystarpeisiin.

 

Uutiset

 4/2024: ABO Wind Kajaanin pääkirjastolla - Tule keskustelemaan tuulivoimahankkeista 16.4. 

Tervetuloa tapaamaan ABO Windin asiantuntijoita ja keskustelemaan Kivikankaan ja Sivakkalehdon tuulivoimahankkeista Kajaanin pääkirjastolle tiistaina 16.4.

Voit myös ehdottaa meille kiinnostavia yhteisöhankkeita, joita voisimme eri tavoin olla tukemassa paikallisesti.

Infopiste tiistaina 16.4. klo 12–18 Kajaanin pääkirjastolla (Seminaarinkatu 15, 87100 Kajaani)

 4/2024: Kivikankaan ja Sivakkalehdon tuulivoimahankkeiden infotapahtuma 15.4. 

Kivikankaan tuulivoimahankkeen osayleiskaavatyö ja Sivakkalehdon tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely etenevät.

Kutsumme kaikki aiheesta kiinnostuneet infotapahtumaan kuulemaan ja keskustelemaan hankkeista maanantaina 15.4.2024 klo 17–19 Lehtovaaran Erätalolle (Piiralantie 145 A, 87900 Kajaani).

Tilaisuudessa kahvitarjoilu.

2/2024: Työryhmä edistämään tuulivoimahankkeita itäisessä Suomessa 

Työ- ja elinkeinoministeriö ja puolustusministeriö ovat asettaneet työryhmän selvittämään keinoja aluevalvonnan ja tuulivoimarakentamisen yhteensovittamiseksi. Tavoitteena on parantaa tuulivoimahankkeiden etenemisen edellytyksiä itäisessä Suomessa. 

Tiedote  työ- ja elinkeinoministeriön verkkosivuilla.

6/2022: YVA-selostus nähtävillä ja yleisötilaisuus

Kivikankaan hankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostus on nähtävillä Ympäristöhallinnon verkkosivuilla ja 30.7. asti myös paperiversiona seuraavissa paikoissa:

  • Kainuun ELY-keskus: Kalliokatu 4, 87100 Kajaani
  • Kajaani Info, Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani
  • Kajaanin kaupungin kirjasto, Seminaarinkatu 15, 87100 Kajaani
  • Sonkajärven kunnanvirasto, Lepokankaantie 2, 74300 Sonkajärvi
  • Sukevan kirjasto, Kallentie 2, 74340 Sukeva 

Tervetuloa myös hanketta ja YVA-selostusta koskevaan yleisötilaisuuteen 14.6.2022 klo 17–19 Kajaanin kaupungintalon valtuustosaliin (Pohjolankatu 13, Kajaani). ABO Wind ja kaavakonsultti ovat paikan päällä tavattavissa myös ennen tilaisuuden alkua klo 15 –17. Yleistötilaisuuteen on mahdollista osallistua myös etäyhteyksin (lisätiedot etäosallistumisesta päivitetään tälle sivulle).

Kivikankaan kaavaluonnoksen arvioidaan tulevan nähtäville syksyllä 2022.

3/2022: YVA-selostus nähtäville kesällä

Kivikankaan ympäristövaikutusten arviointiselostus (YVA-selostus) on tarkoitus asettaa nähtäville kesäkuussa 2022. Tässä yhteydessä järjestetään myös yleisötilaisuus.

6/2021: Tuulivoimahankkeen kaavoituksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä ympäristövaikutusten arviointisuunnitelma nähtävillä

Kajaanin Kivikankaan tuulipuistohankkeen kaavoituksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä ympäristövaikutusten arviointisuunnitelma on kuulutettu nähtäville. Hankeen yleisötilaisuus järjestetään 14.6  klo 17.30 etäyhteyksillä.

2/2021: Kaavoitustyö käynnissä

Kivikankaan hankkeen kaavoitus etenee. Tällä hetkellä valmistellaan kaavoituksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa (OAS), sekä ympäristövaikutusten arviointisuunnitelmaa (YVA-ohjelma). OAS ja YVA-ohjelma on tarkoitus asettaa nähtäville toukokuussa 2021, jonka yhteydessä järjestetään myös yleisötilaisuus.

12/2019: Kaavoitusaloite hyväksytty

Kajaanin kaupunginhallitus on kokouksessaan 17.12.2019 hyväksynyt aloitteen käynnistää Kajaanin Kivikankaan tuulivoimahankkeen osayleiskaavan laadinta.

4-5/2019: Osallistu kyselyyn 

Kuulemme mielellämme ajatuksiasi mahdollisen hankkeen suunnitelmista. Voit antaa mielipiteesi ja jättää palautetta karttapohjaisen nettikyselyn kautta 9.4.–10.5.2019. Kyselyn avulla on tarkoitus selvittää yhdessä sidosryhmien kanssa, miltä pohjalta mahdollisen tuulivoimahankkeen yksityiskohtaisempaa suunnittelua voisi käynnistää.

Kyselyn löydät täältä: https://app.maptionnaire.com/fi/6074/

Vastaamisaika on päättynyt. Kiitos palautteestasi!

4/2019: Infomessut

Tervetuloa infomessuille kuulemaan lisää ja keskustelemaan suunnitelmista. Tilaisuus pidetään keskiviikkona 24.4.2019 Lehtovaaran Erätalossa, osoitteessa Piiralantie 145 A, 87900 Kajaani. Infomessut ovat avoinna klo 16-20 välillä ja paikalle voi saapua joustavasti tällä aikavälillä.

 

 

Tuulivoimahankkeen tiedot

Sijainti

Kivikankaan tuulivoimahanke

Klikkaa karttaa nähdäksesi sen suurempana.

 

 

Hanke koostuu kolmesta erillisestä projektikokonaisuudesta

Voimaloiden tiedot

Turbiinin malli ei vielä tiedossa
Turbiinin teho 6–10 MW
Napakorkeus Enintään 200 m.
Kokonaiskorkeus Enintään 300 m

 

Sähkönsiirto

Tuulipuisto suunnitellaan liitettäväksi sähköverkkoon Höyttikankaan sähköasemalla, jonne Fingrid rakentaa uuden sähköaseman nykyisen Vuolijoen sähköaseman rinnalle. Sähkönsiirtoa varten suunnitellaan uutta 400 (+110) kV voimajohtoa hankealueen ja Höyttikankaan sähköaseman välille. Voimajohto sijoittuu pääsääntöisesti olemassa olevien Fingridin Vuolijoki - Tihisenniemi B ja Terrafamen Vuolijoki - Talvivaara 110 kV voimajohtojen sekä rautatien rinnalle. Voimajohtoreitin pituus olisi noin 27,5 km. Voimajohdon yhteispylväsrakenne mahdollistaa tehokkaamman maankäytön tulevaisuudessakin. 

Lue lisää liittymisjohdoista

Alueen kuvaus

Hankealue sijoittuu Kajaanin kaupungin eteläosaan ja sijaitsee noin 20 km Kajaanin keskustasta etelään ja noin 10 km Sonkajärven Sukevan keskustaajamasta pohjoiseen. Tuulivoimapuiston lähimmät vakituiset asuinrakennukset ja lomarakennukset ovat vähintään 2 kilometrin etäisyydellä puistosta.

Tuulivoimapuiston alueen metsät ovat pääosin metsätalouskäytössä ja kosteikkoja on ojitettu tehokkaasti. Hankkeen tuulivoimalat, tiet ja sähkösiirron rakenteet sijoittuisivat ihmistoiminnan johdosta muuttuneille alueille. Alueen luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaat kohteet on huomioitu hankkeen suunnittelussa, eikä niiden alueelle ole suunniteltu tuulivoimaloita tai muita rakenteita. 

Havainnekuvat

Tulossa myöhemmin

Melu- ja välkemallinnukset

Tulossa myöhemmin

Viralliset aineistot

Hanke ympäristöhallinnon verkkosivuilla

Mitä hanke tarkoittaisi asukkaille ja Kajaanille?

Tuulivoimapuisto lisäisi pitkäjänteisesti Kajaanin elinvoimaa ja tuulivoimapuiston merkittävät kiinteistöverotulot piristäisivät kaupungin taloutta. Tuulivoimapuiston rakentaminen sekä valmiin puiston huolto- ja kunnossapitotyöt työllistäisivät paikallisesti.

Tuulisähkön tuotannolla voitaisiin vähentää muusta energiantuotannosta aiheutuvia hiilidioksidi- ja hiukkaspäästöjä ja edistää paikallisia hiilineutraaliustavoitteita. Hanke lisäisi energiantuotannon omavaraisuutta Kainuussa sekä valtakunnallisesti.

Teiden parantaminen helpottaisi alueella liikkumista ja lisäisi liikenneturvallisuutta. Tuulipuistoalueen muu käyttö, kuten metsä- ja maatalouden harjoittaminen sekä marjastus ja metsästys voisivat jatkua ennallaan.

 

Yhteistyökumppanit

 AFRY Finland Oy toimi hankkeen ympäristövaikutusten arviointi- ja kaavakonsulttina. Hankkeessa tehdään yhteistyötä Metsähallituksen kanssa. Yhdessä pyrimme rakentamaan kestävämpää ja puhtaampaa tulevaisuutta.

 

Hankkeen aikataulu

Kivikangas 2 ja Kukkokankaan hankealueiden etenemisestä tiedotamme heti, kun mahdollista. 

 

Q&A

Missä voin tutustua hankesuunnitelmiin ja ympäristövaikutusten arviointeihin? Miten voin vaikuttaa ja antaa palautetta?

ABOn hankkeilla on nimetyt yhteyshenkilöt, joihin voi olla matalalla kynnyksellä yhteydessä halki projektin. Hankkeen kaavoituksen ja ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) eri vaiheissa järjestämme yleisötilaisuuksia, joissa on mahdollisuus keskustella hankkeesta. Ympäristövaikutusten arvioinnin ja kaavoituksen materiaalien ollessa nähtävillä, mielipiteen voi jättää kirjallisesti. Virallisten yleisötilaisuuksien välillä pidämme infopisteitä ja osallistumme paikallisiin tapahtumiin, joissa ihmiset voivat tulla tutustumaan hankkeeseen. Päivitämme hankkeen verkkosivuille ajankohtaiset tiedot ja tilaisuudet.

ABO Wind kerää ehdotuksia yhteisöhankkeesta. Mitä yhteisöhanke tarkoittaa?

Olemme erityisen kiinnostuneita toteuttamaan luonnon ennallistamiseen, ympäristöön sekä alueelliseen hyvinvointiin liittyviä paikallisia yhteistyöhankkeita. Esimerkiksi Lapinlahdella sovimme 4H-yhdistyksen kanssa yhteistyöstä, jossa tuemme vieraslajien torjuntaa ja perinnemaiseman tukemista Väisälänmäellä.

Ehdota meille hanketta, jota voisimme olla tukemassa! Voit olla yhteydessä hankkeen projektijohtajaan sähköpostitse tai soittamalla. Projektijohtajan yhteystiedot löydät hankesivun alareunasta.

 

Haluatko tietää lisää hankkeesta? 

Olen Minna-Maria Ketonen ja olen toiminut hankkeen projektijohtajana ABOlla syksystä 2023 lähtien. Voit olla minuun yhteydessä kaikissa hankkeeseen liittyvissä kysymyksissä.

Kiitos että tutustuit Kivikankaan hankkeeseen!

Yhteystiedot

Minna-Maria Ketonen

Vanhempi projektijohtaja

Minna-Maria Ketonen

Puh. +358 50 434 8365
minna-maria.ketonen(at)aboenergy.fi

Projektit

 

Tuulivoimahankkeen vaihe Missä mennään tällä hetkellä? Uutiset Tuulivoimahankkeen tiedot Tuulivoimahankkeen tarina Vaikutukset Yhteistyökumppanit Hankkeen aikataulu Q&A Haluatko tietää lisää hankkeesta? Yhteystiedot