Tornimäen tuulivoimahanke - Padasjoki

Tuulivoimahankkeen vaihe Missä mennään tällä hetkellä? Uutiset Tuulivoimahankkeen tiedot Vaikutukset Yhteistyökumppanit Hankkeen aikataulu Q&A Haluatko tietää lisää hankkeesta? Yhteystiedot

Tervetuloa tutustumaan Tornimäen tuulivoimahankkeeseen! Selvitämme mahdollisuutta rakentaa enintään kuutta tuulivoimalaa Padasjoelle.

Toteutuessaan Tornimäen hanke toisi Padasjoen kuntaan elinvoimaa ja kiinteistöverotuloja. Päijät-Hämeeseen sijoittuva hanke toisi myös sähkön tuotantoa lähemmäs kulutusta Etelä-Suomessa.

Tuulivoimahankkeen vaihe

Esiselvitys käynnissä
Kaavoitus käynnissä
Tällä hetkellä
Rakenteilla
Toiminnassa

Missä mennään tällä hetkellä?

Hankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostusta (YVA-selostus) tehdään parhaillaan. YVA-selostus asetetaan nähtäville vuoden 2024 aikana. Hankkeen kaavoitusprosessi on käynnistymässä.

Hankealuelle pystytettiin 180 metriä korkea tuulimittausmasto syksyllä 2022, jotta tuulipuiston sähköntuotantoa pystytään arvioimaan tarkemmin.

 

Uutiset

11/2023 Tuulipuistovierailu Ratiperälle Jämijärvelle

Järjestämme vierailun toiminnassa olevaan Ratiperän tuulipuistoon lauantaina 4.11.2023 klo 9–18. Bussikuljetus lähtee Jämijärvelle Padasjoelta S-Marketin parkkipaikalta klo 9.00. (Kauppatie 2, 17500 Padasjoki). Retki on osallistujille maksuton.

Aikataulu
9.00–13.00 Kuljetus Jämijärvelle. Matkan aikana pysähdytään lounaalle
13.00 Saapuminen Ratiperälle
13.00–14.30 Tutustuminen tuulivoimapuistoon. Kahvitarjoilu
14.30–18.00 Paluumatka
n. klo 18.00 Saapuminen Padasjoelle

Ilmoittaudu viimeistään perjantaina 27.10. lomakkeella osoitteessa: abo-wind.fi/padasjoki. Peruutuksista pyydetään ilmoittamaan suoraan projektijohtajalle.

Lisätietoa vierailusta:
Projektijohtaja Kalle Greis
kalle.greis@abo-wind.fi
puh. 050- 5519 444

09/2023 Vierailu mittamastolla

 Projektijohtaja Kalle Greis kävi tarkastamassa mittamaston alueen syyskuussa 2023.

07/2022 ABO Wind mukana Päijännepurjehduksessa

 ABO Wind sponsoroi Päijännepurjehdusta kesällä 2022. Toivotamme kaikille hyväntuulista kilpailua!

4/2022 Yleisötilaisuus

Järjestämme kaikille avoimen yleisötilaisuuden 21.4.2022 Padasjoen kunnantalon valtuustosalissa klo 17-20. Kyseessä on messutyylinen infotapahtuma, johon voi saapua joustavasti oman aikataulun mukaan.

Tilaisuudessa on kahvitarjoilu.

Tervetuloa!


Infotapahtumassa tutustuttiin mm. hankkeen melu-, välke- ja näkyvyysmallinnuksiin.

Kiitos kaikille mukanaolijoille!

Kuva: Jaana Tanner

 

1/2022 Havainnekuvat lisätty hankesivulle

Tuulivoimaloista teetetyt havainnekuvat löytyvät tältä hankesivulta. Kuvasovitteiden voimalat ovat pyyhkäisykorkeudeltaan 300 m (napakorkeus 200 m ja roottorin halkaisija 200 m), mikä on tämän hankkeen voimaloiden maksimikorkeus. Havainnekuvat on tehnyt Numerola Oy. 

8/2021 Tuulivoima-alueen kaavoitusaloite

ABO Wind on esittänyt tuulipuistoalueen kaavoittamista jättämällä kaavoitusaloitteen Padasjoen kunnan käsiteltäväksi. Mikäli kaavoitusaloite hyväksytään, aloitettaisiin konsultin suorittama kaavoitustyö, jossa alueen edellytykset tuulivoimatuotannolle sekä tuulipuiston vaikutukset selvitetään yksityiskohtaisesti.

 

Tuulivoimahankkeen tiedot

Sijainti

Hankealue sijaitsee noin 4,5 km Padasjoen keskustasta lounaaseen.

Tornimäen tuulivoimahanke

Klikkaa karttaa nähdäksesi sen suurempana.

 

 

Tuulivoimalat

Suunnitelmissa selvitetään mahdollisuutta rakentaa enintään kuusi tuulivoimalaa alueelle.

Voimaloiden tiedot

Turbiinien lukumäärä 6 kpl
Turbiinin malli ei vielä tiedossa
Turbiinin teho 6-10 MW
Roottorin halkaisija enintään 200 m
Napakorkeus enintään 200 m
Kokonaiskorkeus enintään 300 m

 

Sähkönsiirto

 Tornimäen tuulivoimapuisto voidaan liittää sähköverkkoon hankealueella kulkevalla sähköjohdolla.

Alueen kuvaus

Hankealueella on pääasiassa talousmetsää ja lähimmät rakennukset sijaitsevat noin kilometrin päässä voimaloista. Lähialueilla on runsaasti loma-asutusta, mikä on tärkeää huomioida hankkeen suunnittelussa.

Viralliset aineistot

Hanke ympäristöhallinnon verkkosivuilla: avaa sivu klikkaamalla linkkiä.

 

Mitä hanke tarkoittaisi asukkaille ja Padasjoelle?

Tuulivoimapuisto tuottaisi uusiutuvaa, kotimaista energiaa lähes 7 000 sähkölämmitteiselle omakotitalolle. Hanke parantaisi Padasjoen kunnan elinvoimaa. Tuulivoimapuisto kerryttäisi elinkaaren aikanaan (30 vuotta) arvion mukaan noin 5,7 miljoonaa euroa kiinteistöverotuloja kunnalle ja tuulipuiston rakennustyöt sekä valmiin puiston huolto- ja kunnossapitotyöt toisivat työmahdollisuuksia alueelle.

Hanke tukisi myös Padasjoen kunnan ja Päijät-Hämeen maakunnan ilmastotavoitetta vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 80 % vuoden 2007 tasosta vuoteen 2030 mennessä.

 

Yhteistyökumppanit

 FCG Consulting Group Oy toimi hankkeen ympäristövaikutusten arviointi- ja kaavakonsulttina.

 

Hankkeen aikataulu

 

Q&A

 

Vaikuttaako tuulivoima kiinteistöjen arvoon?

Kiinteistöhintoihin vaikuttaa moni asia. FCG ja Taloustutkimus tutkivat asuinkiinteistökauppoja kahdeksassa kunnassa, johon on rakennettu tuulivoimaa. Tutkimuksen mukaan tuulivoimaloiden käyttöönotolla ei ollut tilastollista vaikutusta asuin- ja lomakiinteistöjen hintoihin. Tutkimuksessa huomioitiin asuinkiinteistöjen yleinen hintakehitys Suomessa. Hintatason muutoksia selittivät muut tekijät kuten palvelu- ja väestörakenne.

Heikentääkö tuulivoimarakentaminen luonnon monimuotoisuutta ja aihettaako se metsäkatoa?

Tuulivoimalat sijoitetaan pääasiassa talousmetsäkäytössä oleville alueille. Noin kaksi prosenttia tuulivoima-alueesta jää tuulivoimaloiden, huoltoalueen ja teiden alle, loppu jää alkuperäiseen maa-, metsätalous- tai harrastekäyttöön. Puustoa on poistettava noin 2‒3 hehtaaria yhtä voimalaa kohden. Hyödynnämme olemassa olevia teitä mahdollisimman paljon ja pyrimme tehokkaaseen maankäyttöön. Hankkeen vaikutukset tutkitaan ympäristövaikutusten arvioinnissa, jossa biologit ja muut erikoisasiantuntijat selvittävät hankkeen mahdolliset vaikutukset eläimistöön ja kasvistoon. Ilmastonmuutos on suurin lajikatoa uhkaava ilmiö ja siirtymällä uusiutuvaan energian tuotantomuotoihin kuten tuulivoimaan, voimme hillitä ilmastonmuutosta.

Miten tuulivoimapuiston maisemavaikutuksia huomioidaan suunnittelussa?

Tuulivoimapuiston maisemavaikutuksia arvioidaan tarkasti osana ympäristövaikutusten arviointia ja niitä pyritään minimoimaan suunnittelussa. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota mm. seuraaviin seikkoihin:

  • Maiseman herkkyys muutoksille: esimerkiksi valtakunnallisesti, maakunnallisesti tai paikallisesti arvokkaat maisema-alueet tai rakennetun ympäristön kulttuurikohteet
  • Vaikutuksen suuruus: kuinka iso uusi elementti tuulivoimapuisto olisi maisemassa ja mille alueelle ja etäisyydelle voimalat näkyisivät
  • Lisäksi arvioidaan yhteisvaikutukset muiden olemassa olevien ja suunnitteilla olevien tuulivoimapuistojen sekä muiden maankäyttösuunnitelmien kanssa
  • Arvioinnin tueksi tehdään näkymäalueanalyysejä, havainnekuvia ja mahdollisesti myös videokuvasovitteita. Tyypillisesti maisemavaikutusten arvioinnin tekee aihepiiriin koulutuksen saanut maisema-arkkitehti
  • Näkymäalueanalyysejä tarkasteltaessa on huomioitava, että ne eivät ota huomioon pihapuustoa

 

Haluatko tietää lisää hankkeesta? 

ABOlla hanketta luotsaa eteenpäin projektijohtaja Kalle Greis, jolla on myös kaksi muuta hanketta käynnissä: Isolehdon tuulivoimahanke Ristijärvellä ja Kiiskinevan tuulivoimahanke Reisjärvellä. Kallen mielestä parasta hankekehityksessä on se, että hankkeet ovat hyvin erilaisia keskenään. Kaikissa hankkeissa on omat alueen erityispiirteensä ja paikalliset olosuhteensa, jotka on tärkeää huomioida.

 

 

Yhteystiedot

Kalle Greis

Kalle Greis

Puh. +358 50 55 19 444
kalle.greis(at)aboenergy.fi

Projektit

 

Tuulivoimahankkeen vaihe Missä mennään tällä hetkellä? Uutiset Tuulivoimahankkeen tiedot Vaikutukset Yhteistyökumppanit Hankkeen aikataulu Q&A Haluatko tietää lisää hankkeesta? Yhteystiedot