Maanomistajat

Usein kysyttyä Yhteystiedot

Maanomistajat ovat tuulivoimahankkeissa tärkeässä osassa. Vuokraamalla maatasi tuulivoimahanketta varten olet mahdollistamassa kotimaisen, uusiutuvan energian lisäämistä Suomessa. 

Ota yhteyttä, niin selvitämme tuulivoimatuotannon mahdollisuudet maillasi.

Usein kysytyt kysymykset 

Mistä tiedän, voiko kiinteistölleni rakentaa tuulivoimaa?

Tuulivoimatuotantoon voivat soveltua erityisesti suurehkot ja yhtenäiset, asumattomat metsäalueet. Ota yhteyttä, niin selvitämme tuulivoimatuotannon mahdollisuudet maillasi. Voit olla yhteydessä meihin sähköpostitse: info@aboenergy.fi

Kuinka paljon tilaa yksi voimala tarvitsee?

Yksi voimala tarvitsee maata noin 1-2 hehtaaria. Tilaa tarvitaan tuulivoimalan perustuksille, nosturikentälle ja voimalan osien varastointialueille.

Kuinka pitkään kestää, että voimalat voidaan pystyttää?

Tuulipuistohankkeen selvitykset, kaavoitus, luvitus ja rakentaminen kestää tyypillisesti yhteensä 5 –8 vuotta. Hankekehitysvaihe (esiselvitykset, kaavoitus, ympäristövaikutusten arviointi, luvitus, tuulimittaukset) vievät yleensä 4–6 vuotta. Tuulipuiston rakentaminen kestää yleensä 1–2 vuotta. 

Voiko tuulipuiston alueella lenkkeillä / marjastaa / metsästää?

Tuulivoimatuotanto ei estä alueen virkistyskäyttöä muutoin kuin rakennusaikana, joka kestää yleensä 1‒2 vuotta. Myös metsästys voi jatkua alueella normaalisti.

Tuulivoimapuiston alueella teitä parannetaan ja levennetään, mikä helpottaa alueella kulkemista. Talvisin tiet pidetään aurattuna. Talviaikaan säätilojen vaihtuessa nopeasti on olemassa jäänheiton riski, jolloin suositellaan välttämään voimala-alueella liikkumista.

Vaikuttavatko tuulivoimalat metsä- ja maatalouden harjoittamiseen alueella?

Tuulivoimapuistoalueen muu käyttö, kuten metsä- ja maatalouden harjoittaminen voivat jatkua ennallaan. Parannettu tieverkosto helpottaa alueella liikkumista ja esimerkiksi puunkorjuuta. 

Kärsiikö teiden kunto rakentamisesta?

Teiden kunto paranee tuulivoimahankkeen ansiosta, koska teiden pitää olla aina ensiluokkaisessa kunnossa ja käytettävissä vuodenajasta riippumatta. Hankealueen tieverkkoa vahvistetaan kestämään voimalan osien kuljetukset. Lisäksi saattaa olla tarpeen rakentaa uutta tiestöä. 

Mitä jos puistoa ei voidakaan rakentaa, mutta olen allekirjoittanut sopimuksen?

Tuulivoimahankkeen mahdollinen estyminen on huomioitu vuokrasopimuksen irtisanomisehdoissa. Vuokralaisella eli ABO Energy Suomi Oy:llä tai erillisellä hankeyhtiöllä on standardisopimustemme mukaan irtisanomisoikeus, mikäli hankekehityksen aikana osoittautuu, ettei tuulivoimapuistoa pysytä toteuttamaan. Vuokrasopimuksissa sovitaan myös pääsääntöisesti määräajoista tiettyjen tuulipuiston rakentamiseen tähtäävien toimenpiteiden suorittamiselle, kuten rakennusluvan hakemiselle. Mikäli toimenpiteet eivät ole toteutuneet määräajassa, maanomistajalla on oikeus irtisanoa sopimus.

Miksi valita ABO?

Meillä on pitkä kokemus tuulivoimahankkeiden suunnittelusta. Olemme kehittäneet valmiiksi 12 hanketta, joista 11 tuulivoimapuistoa on myös rakennettu itse ja yhden projektioikeudet myyty. Meillä on useita hankkeita suunnitteluvaiheessa eri puolella Suomea. Vuosittain maksamme tuulipuistoistamme vuokraa useille sadoille maanomistajille.

Takanamme on yli 25 vuotta kansainvälistä kokemusta ja vuosikymmen uraauurtavaa työtä Suomessa. Teemme työmme kansainvälisellä ammattitaidolla ja paikallisella ymmärryksellä, luontoa ja ihmisiä kunnioittaen.

Toteutamme hankkeemme vastuullisesti ensimmäisistä maanvuokrasopimuksista aina valmiin tuulipuiston luovutukseen. Usein tästäkin eteenpäin huolehdimme tuulivoimapuiston kestävästä ylläpidosta. Pyrimme pitämään paikalliset asukkaat ja maanomistajat ajan tasalla suunnittelun joka vaiheessa ja vastaamme kysymyksiin koko hankekehityksen ajan.

Olemme ABOlla tehneet sitoumuksen paikallisyhteisöille, joissa sitoudumme vuorovaikutukseen ja tukemaan arvojemme mukaisia paikallisia hankkeita. Tiedotamme hankkeesta paikallismediassa ja päivitämme hankkeen nettisivuja aktiivisesti. Järjestämme vähintään kolme yleisötilaisuutta ja kaksi vapaaehtoista tilaisuutta, joissa on tilaisuus kuulla ja keskustella hankkeesta. Osallistumme myös aktiivisesti paikallistapahtumiin. Tuotamme erilaisia aineistoja ja sitoudumme tukemaan vähintään yhtä paikallista yhteisöhanketta kriteeriemme mukaisesti. Tuulipuiston valmistuttua toteutamme tyytyväisyyskyselyn asukkaille ja maanomistajille.

 

 

Yhteystiedot

Noora Timonen

Sopimusasiantuntija

Noora Timonen

Puh. +358 40 8450 062
noora.timonen(at)aboenergy.fi

Tutustu myös

Usein kysyttyä Yhteystiedot