Vihreä vety

Hankkeet Tiedotteet Vetyhankkeet Yhteyshenkilöt

Tavoitteenamme on hillitä ilmastonmuutosta kokonaisvaltaisilla ratkaisuilla. Tuuli- ja aurinkovoiman sekä energian varastointiratkaisujen lisäksi olemme kansainvälisesti työskennelleet vetyhankkeiden parissa useiden vuosien ajan. Uusiutuvalla energialla tuotetulla vihreällä vedyllä voimme vähentää teollisuuden, huippuvoimantuotannon ja liikenteen hiilidioksidipäästöjä.

Kehitämme parhaillaan tuuli- tai aurinkovoimaan liitettäviä vetyprojekteja Kanadassa, Argentiinassa, Etelä-Afrikassa, Tunisiassa, Espanjassa ja Saksassa. Käynnissä olevien hankkeiden kokonaiskapasiteetti on noin 20 gigawattia.

Suomessa olemme vetyhankkeissa konseptivaiheessa. Hyvät tuuliolosuhteet, veden hyvä saatavuus, läpinäkyvä päätöksenteko ja selkeä luvitusprosessi luovat erinomaiset puitteet vetyhankkeiden kehittämiseen. Näemme ABOn kattavan tuulivoiman hankevalikoiman ja vahvan roolin Suomessa tarjoavan hyvät edellytykset vedyn tuotantoon.

Millaisia kumppanuuksia etsimme Suomessa?

Tulemme kehittämään vetyhankkeita tuulivoimapuistojemme yhteyteen ja mahdollisesti myös omina projekteinaan. Hankkeet tähtäävät vedyn vientiin sekä paikalliseen teolliseen käyttöön. Vedystä voidaan myös valmistaa johdannaisia vientiin. Kehitämme hankkeita sekä itsenäisesti että yhteistyössä kumppaneiden kanssa ja keskustelemme mielellämme erityisesti elektrolyysilaitteiden mahdollisista sijaintipaikoista sekä myyntisopimuksista.

Vetyliiketoiminnassamme keskitymme:

ABOlla on 20 gigawatin kokoinen vihreän ve-dyn hankeportfolio

Vetyhankeportfolio

ABO Energyn hybridihankkeet mediassa

Esimerkkejä vetyhankkeistamme

Hybridihanke & vetytankkausasema, Saksa

Hybridihanke & vetytankkausasema, Saksa

ABO Energy kehittää Hühnfeldiin kuntaan, Saksaan hybridihanketta, joka koostuu tuulivoimalasta, elektrolyyseristä ja vedyn tankkausasemasta.


Koko: 4,8 MW maatuulivoimaa

Vedyn tuotantomäärä: jopa 90 kg tunnissa

Jakelu: kaksi tankkausasemaa 200- ja 300-baarisille perävaunuille

Hankesivut (saksaksi): www.h2-projekt-huenfeld.de

Toqlukuti’k hybridihanke, Kanada

Toqlukuti’k hybridihanke, Kanada

Toqulukti’k (tarkoittaa “yhdessä tekemistä” micmacin kielellä) on Kanadan Newfoundlandin ja Labradorin provinsseihin sijoittuva hybridihanke. Hankkeessa on tarkoitus rakentaa 5 gigawattia maatuulivoimaa alueelle, jossa on maailmanluokan tuulennopeudet. Tuulivoimalla tullaan tuottamaan vihreää vetyä biopolttoaineiden jalostamolle ja vihreää ammoniakkia vientiin.

ABO Energy tekee hankkeen suunnittelussa yhteistyötä Miawpukek’n alkuperäiskansan ja Braya Renewable Fuelsin kanssa.


Koko: Yhteensä noin 5 GW maatuulivoimaa, kehitetään kolmessa eri vaiheessa

Vety: Noin 400 000 tonnia / vuosi

Vienti: Noin 2 miljoonaa tonnia ammoniakkia / vuosi

Hankesivut (englanniksi): www.toqlukutikproject.com

Hybridihanke New Brunswick, Kanada

Hybridihanke New Brunswick, Kanada

Kanadan New Brunswickin provinssissa sijaitseva tuulivoima- ja vety-yhdistelmähanke sijaitsee lähellä Belledunen ympärivuotisesti sulaa satamaa. Alueella suunnitellaan rakennettavan maatuulivoimaa jopa neljän gigawatin verran ja rinnalle tullaan mahdollisesti rakentamaan myös aurinkovoimaa. Elektrolyyserillä tuotettua vetyä toimitettaisiin sekä paikalliselle teollisuudelle että hankkeen yhteyteen suunnitellulle ammoniakkitehtaalle vihreän ammoniakin tuotantoon. Vedyn tuottaminen paikalliselle teollisuudelle tukisi provinssin hiilidioksidipäästöjen vähennystavoitteita. ABO Energy tekee hankkeessa yhteistyötä Pabineau’n ja Eel River Barin alkuperäiskansojen kanssa.


Koko: Noin 4 GW maatuulivoimaa, kehitetään kolmessa eri vaiheessa

Vety: Noin 220 000 tonnia / vuosi

Vienti: Noin 1,2 miljoonaa tonnia ammoniakkia / vuosi

Hybridihanke, Patagonia, Argentina

Hybridihanke, Patagonia, Argentina

Patagonia on yksi maailman lupaavimmista alueista vihreän vedyn tuotannossa, sillä siellä on tarjolla kovat ja jatkuvat tuulet sekä laajoja asumattomia alueita. ABO Energy kehittää Santa Cruzin ja Rio Negron provinsseissa kolmea hanketta, joissa on tarkoitus tuottaa vihreää vetyä ja ammoniakkia vientiin.

Koko: Kolme tuulivoimaprojektia, yhteensä noin 3 GW maatuulivoimaa (laajentaminen 10 gigawattiin mahdollista)

Vety: Noin 270 000 tonnia/vuosi (laajennettaessa enintään 900 000 tonnia)

Vienti: Noin 1,5 miljoonaa tonnia ammoniakkia / vuosi (laajennettaessa enintään 5 miljoonaa tonnia)

Hybridihanke, Tunisia

Hybridihanke, Tunisia

Erittäin hyvien aurinko- ja tuulivoimatuotannon olosuhteiden sekä Euroopan läheisyyden ansiosta, Tunisia voi olla merkittävä vedyntuottaja tulevaisuudessa. Tunisian ja Välimeren läpi kulkevassa maakaasuputkessa voitaisiin tulevaisuudessa kuljettaa vihreää vetyä. Tällä hetkellä kehitteillä on kaksi hanketta, 500 megawatin hanke pohjoisessa ja 2 gigawatin (laajentaminen 5 gigawattiin mahdollista) hanke etelässä. Vetyä tuotettaisiin paitsi vientiin Eurooppaan myös paikallisen vetyteollisuuden kehittämiseen ja suolaisen meriveden prosessoimiseen maatalouskäyttöön.


Koko: Kaksi projektia, yhteensä noin 2,5 GW aurinko- ja maatuulivoimaa (laajentaminen 5,5 GW mahdollista)

Vety: Useita satoja tuhansia tonneja vuodessa

Vienti: SoutH2Corridor-putkiston kautta Italiaan, Itävaltaan ja Etelä-Saksaan

Yhteyshenkilöt

Iiro Lehto

Iiro Lehto

Puh. +49 151 421 259 67
iiro.lehto(at)aboenergy.fi

Oliver Biegel

Oliver Biegel

Tel. +49 611 267 65-734
Tel. +49 170 678 4600
oliver.biegel(at)aboenergy.com

Tutustu myös

Hankkeet Tiedotteet Vetyhankkeet Yhteyshenkilöt