Uljuan tuulivoimahanke –Siikalatva

Tuulivoimahankkeen vaihe Missä mennään tällä hetkellä? Uutiset Tuulivoimahankkeen tiedot Tuulivoimahankkeen tarina Vaikutukset Yhteistyökumppanit Hankkeen aikataulu Q&A Haluatko tietää lisää hankkeesta? Yhteystiedot

Siikalatvan kunnan kaakkoisosaan ​sijoittuvassa tuulivoimahankkeessa suunnitellaan enimmillään 28 voimalan kokonaisuutta Uljuan alueelle. Suunniteltujen voimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä ja voimaloiden yksikköteho noin 6–10 MW.​

Uljuan hanke on toinen ABO Energyn Siikalatvan kuntaan kehittämä tuulivoimahanke. Kokkonevan tuulivoimapuisto valmistui Siikalatvan Kestilään keväällä 2022.

Tuulivoimahankkeen vaihe

Esiselvitys käynnissä
Kaavoitus käynnissä
Tällä hetkellä
Rakenteilla
Toiminnassa

Missä mennään tällä hetkellä?

Uljuan tuulivoimahankkeessa on vuoden 2023 aikana toteutettu luontoselvityksiä osana ympäristövaikutusten arviointia (YVA). Maaliskuun 2024 aikana toteutettiin asukaskysely hankealueen lähi- ja vapaa-ajan asukkaille sekä kaikille avoin kysely verkossa.

Tällä hetkellä hankkeessa laaditaan ympäristövaikutusten arviointiselostusta ja kaavaselostusta.

 

Uutiset

04/2024 ABO Energy mukana Uljuan Veto&Fest -tapahtumassa 14–15.6.

ABO Wind on toiminut jo usean vuoden ajan paikallisen Uljuan Veto&Fest- tapahtuman pääsponsorina. Tule tapaamaan meitä tapahtumaan tänäkin kesänä Siikalatvalla!

Keräämme tapahtumassa myös ideoita paikallisista hankkeista, joissa voisimme olla mukana. Mikäli sinulla on mielessä paikallisyhteisöä tukeva hanke, jossa ABO Energy voisi olla mukana, voit olla yhteydessä projektijohtaja Jenni Kylmäahoon.

09/2023 ABOn projektitiimi kartoitti mahdollisia sähköasemapaikkoja 

9/2023 ABO Wind mukana Siikalatvan tuulivoimapäivässä 28.9 Rantsilassa 

Olemme tavattavissa Siikalatvan tuulivoimapäivässä 28.9 Rantsilassa. Tervetuloa tutustumaan Uljuan tuulivoimahankkeen suunnitelmiin ja keskustelemaan tuulivoimasta kanssamme.

Tapahtuma torstaina 28.9 klo 15–19 Gananderin koulun auditoriossa ja ruokalassa, osoitteessa Sandelsintie 4, Rantsila.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 Kiitos infopisteellämme vierailleille ja keskusteluun osallistuneille! 

 

11/2022 Tuulenmittausmasto pystytetty hankealueelle

 Mittamasto mittaa alueen tuulisuutta arvioidusti vuoteen 2025 saakka.

2/2022 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä ympäristövaikutusten arviointisuunnitelma nähtävillä

Uljuan tuulivoimahankkeen osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä ympäristövaikutusten arviointisuunnitelma (OAS-YVA-suunnitelma) ovat nähtävillä 3.2.-4.3.2022 välisen ajan mm. Ympäristöhallinnon nettisivuilla.

Lisätietoa Siikalatvan kunnan nettisivuilla.

3/2021 Tuulivoima-alueen kaavoitusaloite hyväksytty

Siikalatvan kunnanvaltuusto on päättänyt 31.3.2021 aloittaa Uljuan tuulivoimahankkeen kaavoituksen. Kaavoituksen kanssa samanaikaisesti laaditaan ympäristövaikutusten arviointi. Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on tarkoitus saattaa nähtäville kesän aikana. Kaavakonsulttina toimii FCG Finnish Consulting Group.

 

Tuulivoimahankkeen tiedot

Sijainti

Sijainti

Klikkaa karttaa nähdäksesi sen suurempana.

Tuulivoimalat

Suunnitelmissa selvitetään mahdollisuutta rakentaa enintään 28 tuulivoimalaa alueelle.

Voimaloiden tiedot

Turbiinien lukumäärä n. 22‒28 kpl
Turbiinin malli ei vielä tiedossa
Turbiinin teho 6 –10 MW
Roottorin halkaisija n. 200 m
Napakorkeus n. 200 m
Kokonaiskorkeus enintään 300 m

 

Sähkönsiirto

Uljuan tuulivoimahankkeen liittämiseksi valtakunnan verkkoon suunnitellaan uutta noin 12 kilometrin 400 kilovoltin liittymisjohdon rakentamista suunnittelualueen länsipuolelle. Ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa tarkastellaan kahta reittivaihtoehtoa hankkeen liittämiseksi Fingridin suunnittelemalle uudelle Siikalatvan sähköasemalle. Fingridin rakentaessa alueelle uuden 400 kV:n voimajohtoreitin, Metsälinja 2 mahdollistaa Uljuan tuulivoimapuiston verkkoliittymisen. 

Lue lisää liittymisjohdoista

Alueen kuvaus

Uljuan tuulivoimahanke sijoittuu Siikalatvan kunnan kaakkoisosaan, noin viisi kilometriä Kestilästä lounaaseen, Iisalmentien ja Pyhännäntien väliin. Alue on pääosin metsätalousmaata.

Havainnekuvat

VE1 havainnekuva Kestiläntieltä

Havainnekuvat

Klikkaamalla kuvaa näet sen isompana.

Mallinnukset

tulossa myöhemmin

Viralliset aineistot

Hanke ympäristöhallinnon verkkosivulla: avaa sivu klikkaamalla linkkiä.

Tuulivoimahankkeen tarina

Hanke käynnistyi vuonna 2020 esiselvityksillä ja maanvuokrasopimusten solmimisella. Hankkeen aktiivisina alullepanijoina toimivat alueen yhteismetsät.  Teimme hankkeesta kaavoitusaloitteen vuonna 2021. Alustavasti Uljuan hankkeessa suunniteltiin alueelle sijoitettavan enimmillään 75 voimalaa. Vuonna 2023 Uljuan luontoselvityksissä alueelta löytyi suojeluperusteisten lajien elinympäristöjä. Selvitysten myötä suunnittelualuetta pienennettiin alkuperäisestä. Voimaloiden määrä putosi kolmannekseen aiemmasta ja myös sijoittelu muuttui. Nyt alueelle nähdään soveltuvan enimmillään 28 voimalaa.

 

Vaikutukset

Mitä hanke tarkoittaisi asukkaille ja Siikalatvalle?

Tuuli tuo verotuloja ja työtä. Arvion mukaan kunnan saama kiinteistöverotulo 28 voimalasta olisi tuulipuiston elinkaaren aikana yhteensä lähes 24 miljoonaa euroa. Tuulivoimahankkeet työllistävät ihmisiä suunnittelu- ja rakennusvaiheessa sekä käytön aikana ylläpito- ja huoltotöissä. Hankkeesta hyötyvät lisäksi alueen maanomistajat, jotka saavat vuokratuloja koko tuulipuiston toiminnan ajan sekä hyvät tiet tiloillensa.

Tuulipuistoalueella voi kulkea esteettä myös tuulivoimatuotannon käynnistyttyä. Lisäksi tuulipuistoa varten rakennettavat tiet parantavat alueen saavutettavuutta marjastajille, sienestäjille ja metsästäjille. Tiestön ylläpito, samoin kuin voimaloiden purku ja alueen siistinä pitäminen, ovat tuulipuiston omistajan vastuulla.

 

Yhteistyökumppanit

 Hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnin ja kaavoituksen konsulttina toimii Finnish Consulting Group FCG.

 

Hankkeen aikataulu

Q&A

Missä voin tutustua hankesuunnitelmiin ja ympäristövaikutusten arviointeihin? Miten voin vaikuttaa ja antaa palautetta?

ABOn hankkeilla on nimetyt yhteyshenkilöt, joihin voi olla matalalla kynnyksellä yhteydessä halki projektin. Hankkeen kaavoituksen ja ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) eri vaiheissa järjestämme yleisötilaisuuksia, joissa on mahdollisuus keskustella hankkeesta. Ympäristövaikutusten arvioinnin ja kaavoituksen materiaalien ollessa nähtävillä, mielipiteen voi jättää kirjallisesti. Virallisten yleisötilaisuuksien välillä pidämme infopisteitä ja osallistumme paikallisiin tapahtumiin, joissa ihmiset voivat tulla tutustumaan hankkeeseen. Päivitämme hankkeen verkkosivuille ajankohtaiset tiedot ja tilaisuudet.

ABO Wind kerää ehdotuksia yhteisöhankkeesta. Mitä yhteisöhanke tarkoittaa? 

Olemme erityisen kiinnostuneita toteuttamaan luonnon ennallistamiseen, ympäristöön sekä alueelliseen hyvinvointiin liittyviä paikallisia yhteistyöhankkeita. Esimerkiksi Lapinlahdella sovimme 4H-yhdistyksen kanssa yhteistyöstä, jossa tuemme vieraslajien torjuntaa ja perinnemaiseman tukemista Väisälänmäellä.
Ehdota meille hanketta, jota voisimme olla tukemassa! Voit olla yhteydessä hankkeen projektijohtajaan sähköpostitse tai soittamalla. Projektijohtajan yhteystiedot löydät kunkin hankesivun alareunasta.

 

Haluatko tietää lisää hankkeesta? 

Uljuan tuulivoimahanketta luotsaa ABOlla Jenni Kylmäaho. Koulutukseltaan hän on metsänhoitaja. Jenni on kasvanut Pohjois-Pohjanmaalla, mistä Suomen tuulivoimarakentaminen alkoi, ja hän onkin innoissaan päästessään vetämään hanketta kotiseudulla. Jos sinulla on kysyttävää hankkeesta, älä epäröi ottaa yhteyttä. Jenni on valmis keskustelemaan ja kuulemaan palautetta.

 

Yhteystiedot

Jenni Kylmäaho

Jenni Kylmäaho

Puh. +358 50 382 3012
jenni.kylmaaho(at)aboenergy.fi

Projektit

 

Tuulivoimahankkeen vaihe Missä mennään tällä hetkellä? Uutiset Tuulivoimahankkeen tiedot Tuulivoimahankkeen tarina Vaikutukset Yhteistyökumppanit Hankkeen aikataulu Q&A Haluatko tietää lisää hankkeesta? Yhteystiedot