Tietosuojakäytäntö

Verkkosivuston käyttö

Käsittelemme henkilötietoja vain siinä laajuudessa kuin se on tarpeen toimivan ja käyttäjäystävällisen verkkosivuston, mukaan lukien siellä tarjottavien palveluiden, tarjoamiseksi.

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 (GDPR) 4 artiklan 1 kohdan mukaan "käsittelyllä" tarkoitetaan mitä tahansa toimintoa tai toimintojen kokonaisuutta, kuten keräämistä, tallentamista, järjestämistä, jäsentämistä, säilyttämistä, muokkaamista, muuttamista, hakemista, kyselyä, käyttöä, luovuttamista siirtämällä, levittämällä tai muulla tavoin saataville asettamalla, yhteensovittamista tai yhdistämistä, rajoittamista, poistamista tai tuhoamista, joka kohdistuu henkilötietoihin, riippumatta siitä, tapahtuuko se automaattista tietojenkäsittelyä käyttäen tai manuaalisesti. ”Rekisteröidyllä” puolestaan tarkoitetaan ketä tahansa tunnistettua tai tunnistettavissa olevaa luonnollista henkilöä, jonka henkilötietoja käsittelemme.

Tämän tietosuojakäytännön tarkoituksena on antaa sinulle tietoa erityisesti tällaisten tietojen käsittelyn tavasta, laajuudesta, tarkoituksesta, kestosta ja oikeusperustasta joko omassa hallinnassamme tai yhdessä muiden kanssa. Kerromme jäljempänä myös kolmansien osapuolten komponenteista, joita käytämme optimoidaksemme verkkosivustoamme ja parantaaksemme käyttäjäkokemusta, mikä voi johtaa siihen, että kyseiset kolmannet osapuolet käsittelevät myös keräämiään ja hallitsemiaan tietoja.

 

Tietosuojakäytäntömme on jäsennelty seuraavasti:

I. Tietoja meistä rekisterinpitäjänä

II. Verkkosivujen käyttäjien (rekisteröityjen) oikeudet

III. Tietojen käsittely

 

I. Tietoja meistä rekisterinpitäjänä

Tämän verkkosivuston vastuuhenkilö ("rekisterinpitäjä") tietosuojalainsäädännön kannalta on:

ABO Energy GmbH & Co. KGaA
Unter den Eichen 7
65195 Wiesbaden
Saksa

Puhelin: +49 611/267 65-0
Faksi +49 611/267 65-599

Sähköposti: kontakt@aboenergy.com
Internet: www.aboenergy.com

 

Rekisterinpitäjän tietosuojavastaava on:

AZ Datenschutz
PC-Mentor GmbH

Julia Schwarz
Brunnenweg 7
64331 Weiterstadt
Saksa

Puhelin: +49 (0)6151 / 49 3000 0
https://www.az-datenschutz.de

 

II. Verkkosivujen käyttäjien (rekisteröityjen) oikeudet

Verkkosivujen käyttäjillä eli rekisteröidyillä on alempana tarkemmin kuvatun tietojenkäsittelyn osalta seuraavat oikeudet:

 • Oikeus saada tietoa henkilötietojensa käsittelystä tiiviisti esitetyssä, läpinäkyvässä, mahdollisimman helposti ymmärrettävässä ja saatavilla olevassa muodossa selkeällä ja yksinkertaisella kielellä
 • Oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja, tietoa käsiteltävistä henkilötiedoista, lisätietoja henkilötietojen käsittelyn luonteesta sekä jäljennös käsiteltävistä henkilötiedoista (ks. myös yleisen tietosuoja-asetuksen 15 artikla).
 • Oikeus vaatia häntä koskevien tietojen oikaisemista tai täydentämistä, mikäli tiedot ovat epätarkkoja, virheellisiä tai puutteellisia (ks. myös yleisen tietosuoja-asetuksen 16 artikla).
 • Oikeus vaatia häntä koskevien henkilötietojen poistamista, mikäli henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty, tai mikäli tietoja on käsitelty lainvastaisesti (ks. myös yleisen tietosuoja-asetuksen 17 artikla). Mikäli käsittely kuitenkin on tarpeen 17 artiklan 3 kohdan mukaisesti, rekisteröidyllä on oikeus vaatia tietojen käsittelyn rajoittamista, kunnes asia on selvitetty (ks. myös yleisen tietosuoja-asetuksen 18 artikla).
 • Oikeus pyytää tietoa siitä, mitä henkilötietoja käsittelemme, sekä jäljennöstä rekisteröityä koskevista tiedoista sekä oikeus saada tiedot välitettyä muille palveluntarjoajille/rekisterinpitäjille (ks. myös yleisen tietosuoja-asetuksen 20 artikla).
 • Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, mikäli rekisteröity uskoo, että rekisterinpitäjä käsittelee häntä koskevia tietoja tietosuojalainsäädännön vastaisesti (ks. myös yleisen tietosuoja-asetuksen 77 artikla).

 

Lisäksi rekisterinpitäjä on yleisen tietosuoja-asetuksen 16-18 artiklojen nojalla velvollinen ilmoittamaan vastaanottajille, joille se luovuttaa tietoja, kaikista yllä mainituista käsittelyyn kohdistuvista korjauksista, poistoista tai rajoituksista. Tätä velvollisuutta ei kuitenkaan sovelleta, jos ilmoittaminen on mahdotonta tai vaatii kohtuuttomia ponnisteluja. Käyttäjillä on joka tapauksessa oikeus saada tietoa henkilötietojen vastaanottajista.

Vastaavasti rekisteröidyillä on yleisen tietosuoja-asetuksen 21 artiklan nojalla oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä, mikäli käsittely perustuu oikeutettuun etuumme, jolloin lakkaamme käsittelemästä tietoja, paitsi milloin osoitamme, että käsittelylle on sellainen huomattavan tärkeä peruste, joka syrjäyttää rekisteröidyn edut ja oikeudet tai mikäli käsittely on tarpeen juridisten vaatimusten laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi. Erityisesti suoramarkkinointia varten tapahtuvaa tietojenkäsittelyä rekisteröidyllä on oikeus vastustaa.

 

III. Tietojen käsittely

Verkkosivustomme käytön yhteydessä käsitellyt tietosi poistetaan heti, kun niiden käyttötarkoitus lakkaa, edellyttäen, että niiden poistaminen ei ole lakisääteisten arkistointivelvollisuuksiemme vastaista ja ellei jäljempänä toisin ilmoiteta.

 

Palvelimen tiedot

Selaimesi meille tai palvelinoperaattorillemme lähettämät tiedot kerätään teknisistä syistä erityisesti turvallisen ja vakaan verkkosivuston varmistamiseksi. Nämä palvelimen lokitiedostot tallentavat selaimesi tyypin ja version, käyttöjärjestelmäsi, verkkosivuston, jolta tulit (viittaus-URL), sivustollamme vieraillut verkkosivut, vierailusi päivämäärän ja kellonajan sekä IP-osoitteen, josta vierailit sivustollamme.

Näin kerätyt tiedot tallennetaan väliaikaisesti, mutta ei yhdistetä mihinkään muihin tietoihisi.

Tämän tallennuksen perusteena on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f) alakohdassa tarkoitettu oikeutettu etumme. Oikeutettu etumme liittyy verkkosivustomme parantamiseen, vakauteen, toimivuuteen ja turvallisuuteen.

Tiedot poistetaan viimeistään kahdentoista viikon kuluessa, ellei säilytyksen jatkaminen ole tarpeen todisteellisista syistä. Tällöin kaikkien tietojen tai osan niistä kohdalla poiketaan poistamisesta siihen asti, kunnes kyseisen tapauksen tutkinta on lopullisesti ratkaistu.

 

Evästeet

a) Istuntokohtaiset evästeet

Käytämme verkkosivustollamme evästeitä. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja tai muita tallennustekniikoita, jotka selaimesi tallentaa tietokoneellesi. Näissä evästeissä käsitellään tiettyjä sinua koskevia erityistietoja, kuten selain, sijaintitieto tai IP-osoite.

Tämä käsittely tekee verkkosivustostamme käyttäjäystävällisemmän, tehokkaamman ja turvallisemman, jolloin voimme esimerkiksi näyttää verkkosivustomme eri kielillä tai tarjota ostoskoritoiminnon.

Tällaisen käsittelyn oikeusperusteena on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b) alakohta, sikäli kuin näitä evästeitä käytetään tietojen keräämiseen sopimussuhteiden aloittamiseksi tai käsittelemiseksi.

Mikäli käsittely ei palvele aloitetta sopimukseen tai sen käsittelyä, käsittelyn perusteena on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f) alakohdassa tarkoitettu oikeutettu etumme parantaa verkkosivustomme toiminnallisuutta.

Kun suljet selaimesi, nämä istuntokohtaiset evästeet poistetaan.

 

b) Kolmannen osapuolen evästeet

Tarvittaessa verkkosivustomme voi käyttää myös sellaisten yritysten evästeitä, joiden kanssa teemme yhteistyötä mainostamista, analysointia tai verkkosivustomme ominaisuuksien parantamista varten.

Katso lisätietoja seuraavista kohdista, erityisesti evästeiden avulla kerättyjen tietojen keräämisen ja käsittelyn oikeusperustasta ja tarkoituksesta, jotka liittyvät tällaiseen kolmannen osapuolen keräämiseen ja käsittelyyn.

 

c) Evästeiden poistaminen käytöstä

Voit kieltää evästeiden käytön muuttamalla selaimesi asetuksia. Samoin voit selaimella poistaa jo tallennetut evästeet. Tarvittavat vaiheet ja toimenpiteet vaihtelevat käyttämäsi selaimen mukaan. Jos sinulla on kysyttävää, käytä ohjetoimintoa tai tutustu selaimesi dokumentaatioon tai ota yhteyttä selaimen palveluntarjoajaan saadaksesi tukea. Selaimen asetuksilla ei voida estää niin sanottujen flash-evästeiden asettamista. Sen sijaan sinun on muutettava flash playerisi asetuksia. Tähän tarvittavat vaiheet ja toimenpiteet riippuvat myös käyttämästäsi flash playerista. Jos sinulla on kysyttävää, käytä ohjetoimintoa tai tutustu flash playerisi dokumentaatioon tai ota yhteyttä sen palveluntarjoajaan.

Jos estät evästeiden asentamisen tai rajoitat sitä, kaikki sivustomme toiminnot eivät välttämättä ole täysin käytettävissä.

 

 

YouTube

Käytämme sivustollamme YouTubea. Kyseessä on videoportaali, jota ylläpitää YouTube LLC, 901 Cherry Ave, 94066 San Bruno, CA, USA, jäljempänä "YouTube".

YouTube on Google LLC:n tytäryhtiö, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti, jäljempänä "Google".

EU:n ja Yhdysvaltojen välisen Privacy Shield -sopimuksen mukaisen sertifioinnin kautta (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active) Google ja sen tytäryhtiö YouTube takaavat, että ne noudattavat EU:n tietosuojasäännöksiä käsitellessään tietoja Yhdysvalloissa.

Käytämme YouTubea sen kehittyneessä tietosuojatilassa videoiden näyttämiseen. Oikeusperusteena on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f) alakohdassa tarkoitettu oikeutettu etumme parantaa verkkosivustomme laatua.

YouTuben mukaan edistynyt yksityisyydensuojatila tarkoittaa, että alla mainitut tiedot siirretään YouTuben palvelimelle vain, jos todella käynnistät videon. Ilman tätä tilaa yhteys Yhdysvalloissa sijaitsevaan YouTube-palvelimeen muodostetaan heti, kun siirryt jollekin verkkosivuillemme, joihin on upotettu YouTube-video.

Tämä yhteys tarvitaan, jotta kyseinen video voidaan näyttää verkkosivuillamme selaimessasi. YouTube tallentaa ja käsittelee vähintään IP-osoitteesi, videon näyttöpäivämäärän ja -ajan sekä verkkosivuston, jolla vierailit. Lisäksi luodaan yhteys Googlen DoubleClick-mainosverkostoon.

Jos olet kirjautuneena YouTubeen, kun käyt sivustollamme, YouTube määrittää tiedot YouTube-tilillesi. Tämän estämiseksi sinun on joko kirjauduttava ulos YouTubesta ennen sivustollamme vierailua tai tehtävä asianmukaiset asetukset YouTube-tililläsi.

Toiminnallisuutta ja käyttäjien käyttäytymisen analysointia varten YouTube tallentaa evästeitä pysyvästi laitteellesi selaimesi kautta. Jos et hyväksy tätä käsittelyä, voit estää evästeiden asentamisen tekemällä selaimessasi asianmukaiset asetukset. Lisätietoja löydät edellä olevasta evästeitä koskevasta osiosta.

Lisätietoja tietojen keräämisestä ja käytöstä sekä oikeuksistasi ja suojautumisvaihtoehdoistasi on Googlen tietosuojakäytännössä, joka löytyy osoitteesta https://policies.google.com/privacy.

 

Matomo (aiemmin PIWIK)

Verkkosivustollamme käytetään Matomoa (entinen PIWIK). Tämä on avoimen lähdekoodin ohjelmisto, jonka avulla voimme analysoida sivustomme käyttöä. Käsiteltäviä tietoja ovat mm. IP-osoitteesi, vierailemasi sivut, verkkosivusto, jolta tulit (viittaus-URL), vierailusi kesto ja vierailujesi tiheys.

Oikeusperusteena on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f) alakohdassa tarkoitettu oikeutettu etumme, joka liittyy verkkosivustomme analysointiin ja optimointiin.

Käytämme Matomoa "Automatically Anonymize Visitor IPs" -toiminnolla. Tämä anonymisointitoiminto typistää IP-osoitteesi kahdella tavulla, jotta sitä ei voida yhdistää sinuun tai käyttämääsi internet-yhteyteen.

Lisäksi sinulla on mahdollisuus lopettaa verkkosivuston käyttöön liittyvän käyttäytymisesi analyysi. Alla olevan linkin kautta laitteeseesi tallennetaan selaimesi kautta eväste, joka estää analyysin jatkumisen. Huomaathan kuitenkin, että sinun on painettava edellä mainittua linkkiä uudelleen, mikäli poistat laitteeseesi tallennetut evästeet.

Sinulla on mahdollisuus vastustaa Matomon tekemää verkkoanalyysiä:

 

Uutiskirje

Jos rekisteröidyt maksuttomaan uutiskirjeeseemme, saamme sinulta tätä tarkoitusta varten pyydetyt tiedot, eli sähköpostiosoitteesi. Tallennamme myös tietokoneesi IP-osoitteen sekä rekisteröinnin päivämäärän ja kellonajan. Rekisteröitymisprosessin aikana pyydämme suostumuksesi uutiskirjeen vastaanottamiseen ja sen tarjoaman sisällön tyyppiin ja viittaamme tähän tietosuojakäytäntöön. Kerättyjä tietoja käytetään yksinomaan uutiskirjeen lähettämiseen, eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille.

Käsittelyn oikeusperusteena on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a) alakohdassa tarkoitettu suostumus.

Tulevia uutiskirjeitä varten voit peruuttaa aiemmin antamasi suostumuksen uutiskirjeemme vastaanottamiseen tietosuoja-asetuksen 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti. Sinun tarvitsee vain ilmoittaa meille, että peruutat suostumuksesi, tai klikata uutiskirjeessä olevaa tilauksen peruutuslinkkiä.

 

Ota yhteyttä

Jos otat meihin yhteyttä sähköpostitse tai yhteydenottolomakkeella, antamiasi tietoja käsitellään yhteydenottosi käsittelyyn. Meidän on saatava nämä tiedot, jotta voimme käsitellä kyselyäsi ja vastata siihen; muutoin emme voi vastata siihen kokonaan tai lainkaan.

 

Tällaisen käsittelyn oikeusperusteena on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b) tai f) alakohta.

Tietosi poistetaan, kun olemme vastanneet kyselyyn kokonaisuudessaan eikä tietojen säilyttämiseen ole enää oikeudellista velvoitetta tai tietosuoja-asetuksen mukaista oikeutta, kuten esimerkiksi mikäli yhteydenotosta on syntynyt tilaus tai sopimus.

 

Anwaltskanzlei Weiß & Partnerin tietosuojaselosteen malli.

Tuulivoimahankkeen vuokranantajat

ABO Energy Oy on sitoutunut käsittelemään sidosryhmiensä henkilötietoja huolellisesti, läpinäkyvästi ja lain vaatimuksien mukaisesti. Kunnioitamme yksityisyyttäsi ja tämä vaikuttaa toimintatapoihimme ja käytäntöihimme. Tämän dokumentin avulla haluamme antaa sinulle tietoa henkilötietojesi keräämisestä, käsittelystä, suojaamisesta sekä käsittelyyn liittyvistä oikeuksistasi.

Käsiteltävien henkilötietojen laajuus ja käyttötarkoitukset voivat vaihdella tapauskohtaisesti, joten kaikki tässä dokumentissa mainitut seikat eivät välttämättä koske sinua.

Tätä tietosuojakäytäntöä voidaan päivittää ajoittain. Löydät aina uusimman version verkkosivustoltamme osoitteesta https://www.aboenergy.com/fi/extra/tietosuojakaytanto.html.

 

Keneen voit olla yhteydessä tietojen käsittelyyn liittyen?

Rekisterinpitäjän yhteystiedot:

ABO Energy Oy (Y-tunnus: 2557620-9)
Itämerentori 2, 00180 Helsinki

Tietosuojaan liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä osoitteeseen tietosuoja@aboenergy.fi

 

Mitä henkilötietoja käsittelemme ja miten ne kerätään?

Käsittelemme seuraavia henkilötietoja, jotka saamme sinulta sopimussuhteemme perusteella tai kolmansilta osapuolilta julkisista rekistereistä:

 • Nimi ja syntymäaika
 • Henkilötunnus (vain tarvittaessa)
 • Yhteystiedot kuten osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
 • Sopimukseen liittyvät tiedot (sis. tilinumero)
 • Sopimuksen allekirjoitusoikeuden todentamiseen tarvittavat tiedot ja asiakirjat
 • Vuokrakiinteistöä koskevat kiinteistötietojärjestelmän tiedot
 • Tiedot, joita olet antanut yhteydenottojemme yhteydessä

 

Millä perusteella käsittelemme tietojasi?

Käsittelemme henkilötietoja Euroopan yleisen tietosuoja-asetuksen ja tietosuojalain säännösten mukaisesti seuraavien oikeusperusteiden nojalla:

Sopimus

Maanvuokrasopimukseen liittyvien oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen on tärkeimpiä oikeusperusteita, joiden nojalla käsittelemme henkilötietojasi.

Lakisääteinen velvoite

Henkilötietojen käsittely ja luovuttaminen voi olla tarpeen lakisääteisen velvoitteemme täyttämiseksi, kuten kansainvälisten pakotteiden ja veroraportointivelvoitteiden noudattamiseksi.

Oikeutettu etu

Oikeutettu etu on oikeusperusteena esimerkiksi tutkiessamme mahdollisia sopimussuhteestamme seuraavia esteellisyyksiä tuulivoimahanketta koskevissa viranomaisprosesseissa. Kun oikeutettua etua käytetään käsittelyperusteena, arvioimme ja punnitsemme edun olemassaolon ja merkityksen huolellisesti tietosuojalainsäädännön vaatimalla tavalla ja huolehdimme, ettei käsittely aiheuta kohtuutonta haittaa tai riskiä.

 

Mihin tarkoitukseen henkilötietoja käsitellään?

Henkilötietojasi käytetään sopimuksen toteuttamisen, sopimussuhteen hallinnoinnin sekä tuulivoimahankkeen toteuttamisen kannalta tarpeellisiin tarkoituksiin sekä yhteydenpitoon ennen sopimuksen solmimista tai sopimussuhteen päättymisen jälkeen. Sopimuksen allekirjoitusoikeutta sekä kiinteistöä koskevia tietoja käytetään tuulivoimarakentamisen vaatimien maa-alueiden asianmukaisten käyttöoikeuksien todentamiseen. Yhteydenottojemme yhteydessä keräämme tietoja, mikäli niitä on tarpeen kirjata muistiin esimerkiksi esittämienne pyyntöjen toteuttamiseksi.

 

Kenelle henkilötietojasi voidaan luovuttaa?

Tietojasi voi olla tarpeen luovuttaa kolmansille osapuolille sopimuksen ja tuulivoimahankkeen toteuttamiseksi sekä hallinnollisista syistä. Tietoja ei kuitenkaan luovuteta EU- tai ETA-alueiden ulkopuolella sijaitseville tahoille.

a) Yritysryhmän sisäiset luovutukset

Tietoja voidaan luovuttaa ABO Energy -yritysryhmän sisällä sellaisille työntekijöille, jotka osallistuvat tuulivoimapuistohankkeen toteuttamiseen. Esimerkiksi tiettyjen erityisalojen asiantuntijat, jotka auttavat hankkeen toteutuksessa, ovat töissä yritysryhmän emoyhtiössä, saksalaisessa ABO Energy GmbH & Co. KGaA:ssa.

b) Ulkopuoliset palveluntarjoajat

Tietojasi voidaan luovuttaa palveluntarjoajille, jotka osallistuvat tuulivoimahankkeen kehitykseen ja toteuttamiseen (esim. kaavoituskonsultit, lakimiehet, tilintarkastajat, IT-palveluntarjoajat, vakuutusyhtiöt), mikäli tietojen luovuttaminen on tarpeen palveluntarjoajan suorituksen toteuttamiseksi.

Kaikki palveluntarjoajat ovat sopimukseen sidottuja ja velvollisia käsittelemään tietojasi luottamuksellisesti.

c) Viranomaiset

Tietoja luovutetaan maanmittauslaitokselle vuokrasopimuksen rekisteröintiä varten. Tietojasi voidaan myös tarvittaessa luovuttaa muille valtiollisille tai kunnallisille viranomaisille, mikäli tietojen luovuttaminen on tarpeen lakisääteisten velvoitteidemme täyttämiseksi tai muutoin tuulivoimahankkeen toteuttamista varten.

d) Liikekumppanit

Mikäli tuulivoimahankkeen kehityksessä on mukana yhteistyökumppani, yhteistyökumppanille kuuluvien tehtävien suorittamisen kannalta tarpeellisia tietoja voidaan luovuttaa kumppanille.

Tietojasi voidaan luovuttaa vuokrasopimuksen siirtämisen yhteydessä uudelle vuokralaiselle sekä tämän juridisille tai muille neuvonantajille.

 

Kuinka pitkään henkilötietojasi säilytetään?

Henkilötietoja säilytetään sopimuksen voimassaoloajan sekä sopimuksen päätyttyä niin kauan, kuin on tarpeen päättämisen jälkeisten velvoitteiden täyttämiseksi sekä oikeuksiemme suojaamiseksi muun muassa kirjanpitolain, vanhentumislainsäädännön ja mahdollisen oikeusprosessien keston edellyttämän ajan.

 • Yhteystiedot, allekirjoitusoikeutta osoittavat tiedot: Sopimuksen voimassaoloaika + 3 vuotta
 • Yhteydenotot: Käyttötarpeen ajan, enintään 3 vuotta sopimuksen voimassaolon päättymisestä tai 10 vuotta tietojen keräämisestä
 • Vuokrasopimus: 6 vuotta viimeisen vuokran maksutilikauden päättymisestä
 • Kiinteistötietojärjestelmän tiedot: Enintään 5 vuotta

 

Miten suojaamme henkilötietojasi?

Henkilötietoja säilytetään ainoastaan asianmukaisilla tietoturvaratkaisuilla, kuten palomuureilla ja henkilökohtaisilla salasanoilla, suojatuissa järjestelmissä. Henkilötietoja sisältävät palvelimet sijaitsevat konesaleissa, jonne pääsy asiattomilta on estetty ja tiedoista otetaan säännöllisesti varmuuskopiot.

 

Mitä tietosuojaoikeuksia sinulla on?

Sinulla on oikeus:

 • Saada meiltä tietoja henkilötietojesi käsittelystä tiiviisti esitetyssä, läpinäkyvässä, mahdollisimman helposti ymmärrettävässä ja saatavilla olevassa muodossa selkeällä ja yksinkertaisella kielellä.
 • Pyytää tietoa siitä, mitä sinua koskevia tietoja käsittelemme, sekä jäljennöstä sinua koskevista tiedoista.
 • Vaatia sinua koskevien tietojen oikaisemista tai täydentämistä, mikäli tiedot ovat epätarkkoja, virheellisiä tai puutteellisia.
 • Vaatia sinua koskevien henkilötietojen poistamista, mikäli henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty, tai mikäli tietoja on käsitelty lainvastaisesti.
 • Vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, mikäli käsittely perustuu oikeutettuun etuumme, jolloin lakkaamme käsittelemästä tietoja, paitsi milloin osoitamme, että käsittelylle on sellainen huomattavan tärkeä peruste, joka syrjäyttää etusi ja oikeutesi tai mikäli käsittely on tarpeen juridisten vaatimusten laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.
 • Pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista, kunnes asia on selvitetty, mikäli vastustat käsittelyä, kyseenalaistat käsittelyn laillisuuden tai tietojen oikeudenmukaisuuden, tai mikäli käsittelytarkoituksemme päättymisestä huolimatta tarvitset tietojasi oikeusprosessissa. Tällöin ainoastaan säilytämme tietojasi.
 • Tehdä valitus valvontaviranomaiselle (lisätietoja: https://tietosuoja.fi/ilmoitus-epakohdasta-henkilotietojen-kasittelyssa).

 

Tietojasi ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon taikka profiloida.

Jos henkilötietojasi aiotaan käsitellä muuhun tarkoitukseen kuin siihen, jota varten henkilötiedot kerättiin, ilmoitamme teille tästä muusta tarkoituksesta ennen jatkokäsittelyä.

Tämä tietosuojakäytäntö on päivitetty 1.3.2023.

 

Maanomistajat ja sidosryhmät

ABO Energy Oy suunnittelee ja rakentaa tuulivoimapuistoja Suomessa itsenäisesti tai yhteistyössä paikallisten yhteistyökumppanien kanssa. Tuulivoimahankkeen suunnittelun ja rakentamisen aikana ja jo kartoittaessamme alustavasti tuulivoimatuotannon mahdollisuuksia uusilla alueilla meillä on tarve käsitellä alueeseen ja hankkeeseen liittyvien sidosryhmien henkilötietoja.

ABO Energy Oy on sitoutunut käsittelemään sidosryhmiensä henkilötietoja huolellisesti, läpinäkyvästi ja lain vaatimuksien mukaisesti. Kunnioitamme yksityisyyttäsi ja tämä vaikuttaa toimintatapoihimme ja käytäntöihimme. Tämän dokumentin avulla haluamme antaa sinulle tietoa henkilötietojesi keräämisestä, käsittelystä, suojaamisesta sekä käsittelyyn liittyvistä oikeuksistasi.

Käsiteltävien henkilötietojen laajuus ja käyttötarkoitukset voivat vaihdella tapauskohtaisesti, joten kaikki tässä selosteessa mainitut seikat eivät välttämättä koske sinua.

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää ajoittain. Löydät aina uusimman version verkkosivustoltamme osoitteesta https://www.aboenergy.com/fi/extra/tietosuojakaytanto.html.

 

Keneen voit olla yhteydessä tietojen käsittelyyn liittyen?

Rekisterinpitäjän yhteystiedot:

ABO Energy Oy (Y-tunnus: 2557620-9)
Itämerentori 2, 00180 Helsinki

Tietosuojaan liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä osoitteeseen tietosuoja@aboenergy.fi

 

Mitä henkilötietoja käsittelemme ja miten ne kerätään?

Käsittelemme seuraavia sidosryhmiemme henkilötietoja, jotka saamme julkisista tietolähteistä, viranomaisilta tai sinulta itseltäsi:

 • Nimi
 • Kiinteistötunnus (maanomistajien tapauksessa)
 • Yhteystiedot kuten osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
 • Tiedot, joita olet antanut yhteydenottojemme yhteydessä
 • Kaavoituksessa tai lupaprosessien yhteydessä annetut kirjalliset mielipiteet ja muistutukset

 

Millä perusteella käsittelemme tietojasi?

Käsittelemme henkilötietoja Euroopan yleisen tietosuoja-asetuksen ja tietosuojalain säännösten mukaisesti seuraavien oikeusperusteiden nojalla:

Oikeutettu etu

Käsittelemme tietoja oikeutetun edun perusteella maa-alueiden vuokra- tai muiden käyttöoikeuksien hankkimiseksi tuulivoimatuotantoa varten, yhteydenpitoon tärkeiden sidosryhmiemme kanssa, tuulivoimahankkeista tiedottamiseen asianosaisille, kaavoitus- ja lupaprosesseihin liittyvien esteellisyysriskien hallintaan sekä puolustaaksemme oikeuksiamme viranomais- ja oikeusprosesseissa. Kun oikeutettua etua käytetään käsittelyperusteena, arvioimme ja punnitsemme edun olemassaolon ja merkityksen huolellisesti tietosuojalainsäädännön vaatimalla tavalla ja huolehdimme, ettei käsittely aiheuta kohtuutonta haittaa tai riskiä.

 

Mihin tarkoitukseen henkilötietoja käsitellään?

Henkilötietojasi käytetään tuulivoimatuotannon mahdollisuuksien selvittämisen tai jo käynnissä olevan tuulivoimahankkeen suunnittelun ja toteuttamisen kannalta tarpeellisiin tarkoituksiin sekä yhteydenpitoon ennen mahdollisen maankäyttö- tai muun tuulivoimahankkeeseen liittyvän sopimuksen solmimista tai sopimussuhteen päättymisen jälkeen. Yhteydenottojemme yhteydessä keräämme tietoja, mikäli niitä on tarpeen kirjata muistiin esimerkiksi tuulivoimahanketta koskevan palautteen keräämiseksi ja käsittelemiseksi tai yhteydenottojen yhteydessä esittämienne pyyntöjen toteuttamiseksi.

 

Kenelle henkilötietojasi voidaan luovuttaa?

Tietojasi ei lähtökohtaisesti luovuteta kolmansille osapuolille. Joskus tietojen luovuttaminen voi olla tarpeen hallinnollisista tai tuulivoimahankkeen edistämisen kannalta välttämättömistä syistä. Tietoja ei kuitenkaan luovuteta EU- tai ETA-alueiden ulkopuolella sijaitseville tahoille.

a) Yritysryhmän sisäiset luovutukset

Tiettyjen erityisalojen asiantuntijat, jotka auttavat hankkeen toteutuksessa, ovat töissä yritysryhmän emoyhtiössä, saksalaisessa ABO Energy GmbH & Co. KGaA:ssa. Tietoja voidaan luovuttaa ABO Energy -yritysryhmän sisällä sellaisille työntekijöille, jotka osallistuvat tuulivoimapuistohankkeen toteuttamiseen, mikäli tämä on erityisestä syystä tarpeellista.

b) Ulkopuoliset palveluntarjoajat

Tietojasi voidaan luovuttaa palveluntarjoajille, jotka osallistuvat tuulivoimahankkeen kehitykseen ja toteuttamiseen (esim. kaavoituskonsultit, lakimiehet, tilintarkastajat, IT-palveluntarjoajat, vakuutusyhtiöt), mikäli tietojen luovuttaminen on tarpeen palveluntarjoajan suorituksen toteuttamiseksi.

Kaikki palveluntarjoajat ovat sopimukseen sidottuja ja velvollisia käsittelemään tietojasi luottamuksellisesti.

c) Viranomaiset

Tietojasi voidaan myös tarvittaessa luovuttaa valtiollisille tai kunnallisille viranomaisille, mikäli tietojen luovuttaminen on tarpeen esimerkiksi lupaprosesseihin liittyvien kuulemisten toteuttamiseksi tai viranomaisprosesseihin liittyvien esteellisyysriskien hallitsemiseksi.

d) Liikekumppanit

Mikäli tuulivoimahankkeen kehityksessä on mukana yhteistyökumppani, yhteistyökumppanille kuuluvien tehtävien suorittamisen kannalta tarpeellisia tietoja voidaan luovuttaa kumppanille.

 

Kuinka pitkään henkilötietojasi säilytetään?

Henkilötietojasi säilytetään ainoastaan niin kauan, kuin on tarpeen niiden käsittelylle määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi. Alta näet tyypillisiä säilytysaikoja erilaisille henkilötiedoille.

 • Maanomistajan nimi, kiinteistötunnus ja yhteystiedot: Tietoja säilytetään niin kauan, kuin sopimusneuvottelut maanomistajan kanssa ovat käynnissä.
 • Virkamiesten ja kuntapäättäjien nimi ja yhteystiedot: Tietoja säilytetään kaava- tai lupaprosessin sekä näitä koskevan mahdollisen muutoksenhaun ajan.
 • Muiden sidosryhmien nimi ja yhteystiedot: Tietoja säilytetään käyttötarpeen ajan ja poistetaan viimeistään silloin, kun hanke on valmiiksi suunniteltu ja rakennettu.
 • Yhteydenottojen yhteydessä annetut tiedot: Tietoja säilytetään käyttötarpeen ajan ja enintään 10 vuotta keräämisestä 

 

Miten suojaamme henkilötietojasi?

Henkilötietoja säilytetään ainoastaan asianmukaisilla tietoturvaratkaisuilla, kuten palomuureilla ja henkilökohtaisilla salasanoilla, suojatuissa järjestelmissä. Henkilötietoja sisältävät palvelimet sijaitsevat konesaleissa, jonne pääsy asiattomilta on estetty ja tiedoista otetaan säännöllisesti varmuuskopiot.

 

Mitä tietosuojaoikeuksia sinulla on?

Sinulla on oikeus:

 • Saada meiltä tietoja henkilötietojesi käsittelystä tiiviisti esitetyssä, läpinäkyvässä, mahdollisimman helposti ymmärrettävässä ja saatavilla olevassa muodossa selkeällä ja yksinkertaisella kielellä.
 • Pyytää tietoa siitä, mitä sinua koskevia tietoja käsittelemme, sekä jäljennöstä sinua koskevista tiedoista.
 • Vaatia sinua koskevien tietojen oikaisemista tai täydentämistä, mikäli tiedot ovat epätarkkoja, virheellisiä tai puutteellisia.
 • Vaatia sinua koskevien henkilötietojen poistamista, mikäli henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty, tai mikäli tietoja on käsitelty lainvastaisesti.
 • Vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, mikäli käsittely perustuu oikeutettuun etuumme, jolloin lakkaamme käsittelemästä tietoja, paitsi milloin osoitamme, että käsittelylle on sellainen huomattavan tärkeä peruste, joka syrjäyttää etusi ja oikeutesi tai mikäli käsittely on tarpeen juridisten vaatimusten laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.
 • Pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista, kunnes asia on selvitetty, mikäli vastustat käsittelyä, kyseenalaistat käsittelyn laillisuuden tai tietojen oikeudenmukaisuuden, tai mikäli tarvitset tietojasi oikeusprosessissa. Tällöin ainoastaan säilytämme tietojasi.
 • Tehdä valitus valvontaviranomaiselle (lisätietoja: https://tietosuoja.fi/ilmoitus-epakohdasta-henkilotietojen-kasittelyssa).

 

Tietojasi ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon taikka profiloida.

Jos henkilötietojasi aiotaan käsitellä muuhun tarkoitukseen kuin siihen, jota varten henkilötiedot kerättiin, ilmoitamme teille tästä muusta tarkoituksesta ennen jatkokäsittelyä.

Tämä seloste on päivitetty 24.2.2023.

Työnhakijoiden tietosuojaseloste 

1. Johdanto

Käsittelemme ABO Energy Oy:ssä rekrytointiin osallistuvien henkilöiden henkilötietoja huolellisesti, läpinäkyvästi ja lain vaatimuksien mukaisesti. Kunnioitamme käyttäjän yksityisyyttä ja tämä vaikuttaa toimintatapoihimme ja käytäntöihimme.

Tämä tietosuojaseloste kuvastaa miten keräämme, käsittelemme ja suojaamme työnhakijoidemme henkilötietoja toiminnassamme.

 

2. Rekisterinpitäjän yhteystiedot

Toimimme rekisterinpitäjän roolissa työnhakijoidensa henkilötietojen käsittelyssä.  

Rekisterinpitäjän yhteystiedot:

ABO Energy Oy  (2557620-9 )

Itämerentori 2, 11 krs, 00180 Helsinki 

Tietosuojaan liittyvissä asioissa yhteys: tietosuoja@aboenergy.fi

 

3. Mitä henkilötietoa käsittelemme

Yhteystiedot

 • Sähköpostiosoite ja puhelinnumero
 • Työhakemukseen ja työnhakijan arviointiin liittyvä käsittely
 • Nimi ja yhteystiedot
 • Työhakemuksen ja ansioluettelon sisältämät tiedot
 • Rekrytointiprosessissa kerätyt tiedot, kuten haastattelumuistiinpanot, prosessin eteneminen ja suosittelijat

 

4. Millä perusteella käsittelemme henkilötietoa

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on arvioida rekrytointiin osallistuvia kandidaatteja ja valita sopiva kandidaatti työsuhteeseen.

Kandidaatin hakemuskirjeestä ja CV:stä ilmeneviä tietoja käsittelemme rekrytointijärjestelmässä tai suorahakuprosessissa annetun suostumuksen perusteella.

 

5. Miten henkilötietoa kerätään

Henkilötiedot kerätään pääsääntöisesti sinulta itseltäsi rekrytointiprosessin aikana.  

 

6. Kenelle luovutamme henkilötietoja

Käsittelemme henkilötietojasi aina luottamuksellisesti eikä niitä luovuteta kolmansille tahoille ilman asianmukaista perustetta. Henkilötietoja voidaan luovuttaa asianmukaisesti konserniyhtiöiden välillä, rekrytointiin liittyen.

Henkilötietojen käsittelyssä käytämme pääasiassa Duunitorin palvelua.

Henkilötietoja käsitellään ainoastaan EU/ETA alueen sisällä. 

 

7. Miten suojaamme henkilötietoja

Henkilötietoihin on pääsy ainoastaan sellaisilla henkilöillä, joiden tulee päästä henkilötietoihin käsiksi työtehtäviensä takia. Henkilötietoja käsitellään ainoastaan henkilökohtaisilta työasemilta, joita suojataan henkilökohtaisilla salasanoilla ja rajatuilla käyttöoikeuksilla.

 

8. Automaattinen päätöksenteko

Henkilötietojesi käsittely ei sisällä automaattista päätöksentekoa. Automaattisella päätöksellä tarkoitetaan päätöstä, joka tehdään täysin automaattisesti (esimerkiksi algoritmin toimesta) ihmisen osallistumatta päätöksentekoon.

 

9. Kuinka pitkään henkilötietoja säilytetään

Säilytämme henkilötietojasi vain niin kauan kuin on tarpeen niiden käsittelylle määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi, ellei laki velvoita säilyttämään niitä pidemmän aikaa. Työsuhteeseesi liittyvät tiedot säilytetään rekisterissämme lain edellyttämän ajan. 

Rekrytointiin liittyviä tietoja säilytetään yleisesti 2 vuotta haun päättymisestä.

 

10. Mitä tietosuojaoikeuksia sinulla on?

10.1. Oikeus saada tietoa henkilötietojen käsittelystä

Sinulla on oikeus saada meiltä tietoja henkilötietojesi käsittelystä tiiviisti esitetyssä, läpinäkyvässä, mahdollisimman helposti ymmärrettävässä ja saatavilla olevassa muodossa selkeällä ja yksinkertaisella kielellä.

10.2. Oikeus saada pääsy henkilötietoihin / Oikeus siirtää henkilötiedot järjestelmästä toiseen

Sinulla on oikeus saada meiltä tieto siitä, mitä sinua koskevia henkilötietoja käsittelemme. Voit myös pyytää ja saada jäljennöksen tai sähköisen kopion käsittelemistämme henkilötiedoista.

10.3. Oikeus oikaista henkilötietoja

Sinulla on oikeus vaatia, että oikaisemme tai täydennämme sinua koskevia henkilötietoja niiden ollessa epätarkkoja, virheellisiä tai puutteellisia.

10.4. Oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä

Voit pyytää meitä rajoittamaan sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä, jolloin vain säilytämme tietojasi. Sinulla on oikeus rajoittaa käsittelyä, kunnes asia on selvitetty, mikäli vastustat käsittelyä, kyseenalaistat käsittelyn laillisuuden tai tietojen oikeudenmukaisuuden, tai mikäli tarvitset henkilötietojasi oikeusprosessissa.

10.5. Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Sinulla on tietyissä tilanteissa oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä eli pyytää, että niitä ei käsiteltäisi ollenkaan. Tilanteissa, joissa käsittelemme henkilötietojasi yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi, julkisen vallan käyttämiseksi tai oikeutettujen etujen toteuttamiseksi, voit vastustaa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella. Tällöin tietojen käsittely on lopetettava, paitsi jos

 • Voimme osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää sinun etusi, oikeutesi ja vapautesi, tai
 • Käsittely on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

10.6. Oikeus poistaa henkilötiedot ja tulla unohdetuksi

Sinulla on tietyissä tapauksissa oikeus ”tulla unohdetuksi”, eli saada jotkut käsittelemämme henkilötiedot kokonaan poistetuksi. Oikeus on esimerkiksi silloin, jos henkilötietojen käsittely on perustunut suostumukseen ja peruutat suostumuksesi tai jos henkilötietojen käsittely on alun perinkin ollut lainvastaista.

10.7. Oikeus peruuttaa suostumus

Tilanteissa, joissa käsittelemme tietojasi antamasi nimenomaisen suostumuksen nojalla, sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa. Mikäli peruutat suostumuksesi, ei henkilötietojesi käsittelyä tai säilyttämistä enää jatketa, ellei jokin muu oikeusperuste (kuten vaikkapa lakisääteinen velvoite) edellytä käsittelyn jatkamista.

10.8. Oikeus tehdä valitus valvovalle viranomaiselle

Yllä mainittujen oikeuksien lisäksi sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, mikäli uskot henkilötietojen käsittelyyn liittyvien käytäntöjemme olevan lain vaatimusten vastaisia. Valituksen voi tehdä esimerkiksi tilanteessa, jossa tässä selosteessa kuvattuja rekisteröidyn oikeuksiasi ei toteuteta asianmukaisesti. Suomen tietosuojaa koskevana valvontaviranomaisena toimii Tietosuojavaltuutetun toimisto.

10.9. Oikeuksien käyttäminen

Voit tehdä yllä mainittuja oikeuksia koskevan pyynnön sähköpostitse osoitteeseen tietosuoja@aboenergy.fi.

Mikäli haluat tehdä valituksen valvontaviranomaiselle, löydät lisätietoja Tietosuojavaltuutetun toimiston sivuilta https://tietosuoja.fi/ilmoitus-epakohdasta-henkilotietojen-kasittelyssa.

 

11. Muutokset tietosuojaselosteeseen

Tietosuojaseloste on päivitetty 09.12.2022