Väärinkäytösepäilystä ilmoittaminen (ilmiantokanava)

Haluamme edistää avoimuutta ja vastuullisuutta kaikessa liiketoiminnassamme. Tavoitteenamme on olla reilu ja luottamuksenarvoinen kumppani kaikille sidosryhmillemme ja yhteistyökumppaneillemme. Valitsemme yhteistyökumppaneiksi toimijoita, joilta edellytämme sitoutumista samoihin periaatteisiin kanssamme.

Työnantajana haluamme turvata hyvät työskentelyolosuhteet kaikille työntekijöille ja huolehtia fyysisesti ja psykologisesti turvallisesta ympäristöstä.

Anonyymi ilmiantokanava (Whistleblowing-kanava)

Jos olet havainnut ABO Energyn Eettisen toimintaohjeen tai lakien vastaista toimintaa, on ensisijaisesti suositeltavaa tehdä ilmoitus esihenkilöllesi tai ABO Energyn yhteyshenkilöllesi, yhtiön toimitusjohtajalle tai henkilöstöjohtajalle. Vaihtoehto on ilmoittaa havainnosta tai epäkohdasta anonyymin ilmiantokanavan kautta. Se on suojattu, matalan kynnyksen kanava, jos syystä tai toisesta et halua välittää tietoa suoraan vastuuhenkilölle.

Ilmiantokanavan avulla haluamme puuttua mahdollisiin väärinkäytöksiin tai epäkohtiin jo varhaisessa vaiheessa. Kaikki ilmoitukset käsitellään huolellisesti ja luottamuksellisesti, eikä ilmoittajalle aiheudu seuraamuksia.

Ilmiantokanava > CrefoWhistle - Tervetuloa

Yhteystiedot

Sanna Havukainen

Puh. +358 40 197 5309
sanna.havukainen(at)aboenergy.fi

Tutustu myös