Palvelumme tuuli- ja aurinkovoimaloille

Palvelutasot Yhteystiedot

Tarjoamme käytön aikaisia ylläpitopalveluja tuuli- ja aurinkovoimaloille jo lähes 30 vuoden kokemuksella. Tällä hetkellä valvontakeskuksellamme on jatkuvassa valvonnassa uusiutuvan energian voimaloita ja akkuvarastoja yhdeksässä eri maassa. Valvontakeskuksesta reagoidaan vikailmoituksiin nopeasti ja asiantuntevasti.

Sopivat ratkaisut kaikkiin uusiutuvan energian hankkeisiin

Jokainen valmistuva tuuli- tai aurinkovoimapuisto on erilainen ja jokaisella voimalaitoksen operaattorilla on erilaiset tarpeet. Tämän takia tarjoamme joustavia palvelupaketteja kolmella eri palvelutasolla: Basic, Comfort ja Premium. Tutustu palvelupaketteihimme ja valitse tarpeisiisi sopiva taso.

Basic-palvelupaketti sopii puiston operaattorille, joka haluaa itse hoitaa suurimman osan käytön aikaisesta hallinnasta. 
Comfort-palvelupaketti sisältää tärkeimmät ja monimutkaisemmat käytön aikaiset palvelut. Näitä ovat voimaloiden tarkastukset, vikaselvitykset ja voimaloiden kunnosta ja tarkastusten määräajoista huolehtiminen. Lisäksi pakettiin kuuluu kirjanpito ja kaupallinen hallinta.
Premium-palvelupakettiin kuuluu yksittäisen puiston arvioinnit ja optimointi erikoisosaamistame hyödyntäen. Arvioinnin ja optimoinnin avulla puisto saadaan toimimaan parhaalla mahdollisella tavalla ja puiston operaattorin tehtävä pysyy helpompana. Kattavat Premium-palvelumme sisältävät myös palveluja, jotka löytyvät vain ABO Energyn palveluvalikoimasta. Premium-palvelupakettiin kuuluvat myös Basic- ja Comfort -tasojen palvelut. 

 

Palvelumme

Tekninen hallinnointi 

Etävalvonta

Premium

 • Datan analysointi suorituskyvyn optimoimiseksi
 • Datan luotettavuuden tarkistus

 • Optimoitu tietoliikenne ja datan laatu

 • Operaattoriportaalinen ylläpito

 • Premium-tason käyttöoikeudet seurantaohjelmistoon


Comfort

 • Valvomon jatkuva etävalvonta
 • Koordinoitu ja ennakoiva vikojen korjaus

 • Tietoverkon valvonta

 • Tehokäyrän tarkistus suorituskyvyn seuraamiseksi

 • Tuotantoilmoitukset sähkönostajalle

 • Alajärjestelmien suorituskyvyn seuraaminen

 • Comfort-tason käyttöoikeudet seurantaohjelmistoon


Basic

 • Sähköinen lokikirja
 • Ilmoitukset toimintahäiriöistä

 • Voimaloiden toiminnan seuranta

 • Basic-tason käyttöoikeudet seurantaohjelmistoon

 

Palvelut tuulipuistossa

Premium

 • ABO-lukko jokaisessa tuulivoimalassa älykkäällä avaintenhallinnalla ja komponenttien kulunvalvonnalla
 • Tuulivoimaloiden puolivuotistarkastukset

 • Voimalan kuukausittainen visuaalinen tarkastus


Comfort 

 • Kytkentöjen koordinointi
 • Tuulivoimaloiden vuositarkastukset

 • Voimalan kuukausittainen visuaalinen tarkastus

 • Kasvillisuuden poiston koordinointi

 • Avainten hallinta tuulipuistossa

 • ABO lukko laitteiston turvallisen käytön varmistamiseksi joka voimalassa 


Basic 

 • Yksi ABO-lukko avainten hallintaan 

Lisäpalvelut

Tukipalvelut hankkeen loppuvaiheeseen ja sen luovuttamiseen asiakkaalle

 • Luovutustarkastusten järjestäminen
 • Ulkoisten auditoijien valinta
 • Tuki luovutustarkastuksissa
Toiminta 

Premium

 • Teknisten asiantuntijoiden suorittama päivitysten, parannusten, raporttien ja datan tarkastelu suorituskyvyn optimoiseksi
 • Käyttötietojen vahvistaminen

 • Laajennettu kuukausiraportointi (Premium-plus)

 • Kuukausittaisen käytettävyyden vertailu

 • Tapahtuma- ja vianhallinta teknisten asiantuntijoiden toimesta


Comfort

 • Vastuu voimalasta EN 50110 -standardin mukaisesti
 • Käyttöpäällikkö valvontaan ja ennakoivaan hallintaan

 • Vahinkojen hallinta

 • Toimintaolosuhteiden valvonta

 • Käytettävyyden valvonta

 • Kuukausiraportointi (premium)

 • Vakuutusten hallinta


Basic

 • Automatisoitu vikojen, dokumentoinnin, tapahtumien ja tarkastusten määräaikojen hallinta
 • Kuukausiraportointi (basic)

 • Huoltosopimuksen mukaisten omistajan velvoitteiden valvonta ja hallinta


Lisäpalvelut

Operatiivisen hallinnan dokumentaatio

 • Tuulivoimaloiden dokumentoinnin hankkiminen voimaloiden ostosopimuksen mukaan
 • Määräaikojen hallinta
 • Tuulivoimaloiden dokumentoinnin hankkimisen tukeminen

Kaupallinen hallinta 

Kirjanpito

Premium

 • Integroidut hyväksymisprosessit
 • Tuki verolainsäädännön liittyvissä kysymyksissä

 • Kustannysanalyysit

 • Ulkoisten tilintarkastajien tuki

 • Vuotuisten tilinpäätöksen liitetietojen laadinta

 • Yhtiöoikeudelliset menettelyt

 • Yhtiökokousjärjestelyt


Comfort 

 • Maksutapahtumat
 • Maksukehotukset
 • ALV-palautusten hallinta
 • Vuotuisten tilinpäätösten laadinta
 • Yhteydenpito veroneuvontaan

Basic 

 • Kirjanpito

 

Sopimukset

Premium

 • Sopimusten optimointi, sisältäen tarjouspyyntöjen ja tarjousprosessien hallinnan
 • Vakutuuskorvaukset

 • Raportointi

 


Comfort

 • Sopimushallinta
 • Asiakkaan sopimusvelvotteiden täyttäminen

 • Raportointivelvotteiden täyttäminen

 • Laskutuksen valvonta

 • Maanomistajamaksujen hallinta

 • Kiinteistörekisterin seuranta

 • Vakuuksien valvonta ja arkistointi

 • Sähköveron raportointi


Basic  

 • Kokonaiskuva sopimuksista
 • Automaattiset määräaikailmoitukset
 • Liikevaihdon seuranta ja todentaminen

 

Kaupalliset palvelut 

Premium

 • Kuukausiraportointi
 • Pankkirahoituksen hallinta
 • Hallintakulujen optimointi

 


Comfort 

 • Kattava yleiskatsaus liiketoiminnasta
 • Maksuvalmiuden suunnittelu ja hallinta
 • Taloudellisten tunnuslukujen kvartaaliraportointi

 

Tarjoamme dokumentoinnin kokonaisuudessaan

Toisin kuin monilla kilpailijoillamme, meillä on oma osasto hankkeen auditoimiselle ja luovuttamiselle asiakkaalle. Keräämme, tarkastamme ja vertailemme kaikki suunnittelu-, rahoitus- ja rakentamisvaiheen dokumentit. Näin takaamme, että operaattorit pääsevät nopeasti käsiksi projektin tietoihin ja ovat tietoisia takuuajoista sekä turvallisuuteen ja käyttöönottoon, hyväksyntään ja luovutukseen liittyvistä dokumenteista. Pyynnöstä voimme myös käynnistää, seurata ja vastata tuulipuiston luovutustarkastuksista sekä valvomme mahdollisten vikojen korjaamista. Näin rakennamme perustan tehokkaalle käytönaikaiselle hallinnalle.

Optimointimahdollisuuksien löytäminen

Tuulipuistojen operaattorit hyötyvät teknisestä ja kaupallisesta salkunhoidosta, jossa käytössä on henkilökohtainen omaisuudenhoitaja. Tuulipuistojen yhtenäinen tietojärjestelmä mahdollistaa tuulipuistojen väliset analyysit, tuo synergiaetuja ja helpottaa omaisuudenhoitajan työtä. Tietojen avulla voimme toteuttaa ennaltaehkäiseviä toimia. Tekniset asiantuntijamme tuntevat tuulipuistot tarkasti ja havaitsevat siten myös puistojen optimointimahdollisuudet.

Yhteystiedot

Jukka Leinonen

Tiiminvetäjä

Jukka Leinonen

Puh. +358 45 14 32 500
jukka.leinonen(at)aboenergy.fi

Terhi Vilkman

Kaupallinen johtaja & Tiiminvetäjä

Terhi Vilkman

Puh. +358 50 35 77 717
terhi.vilkman(at)aboenergy.fi


Heidi Enroth

Kaupallinen johtaja

Heidi Enroth

Puh. +358 50 52 15 333
heidi.enroth(at)aboenergy.fi

Tutustu myös

Palvelutasot Yhteystiedot