Kunnat – tuulivoima tuo kuntaan verotuloja ja työtä

Hyödyt kunnalle Yhteystiedot

Kunnat ovat kaavoitusoikeutensa puolesta tärkeässä roolissa, kun pyritään kasvattamaan kotimaisen, uusiutuvan energian tuotantoa ja vähentämään energiantuotannon päästöjä. Tuulivoimahanke voi osaltaan tukea kunnan omia ilmastotavoitteita ja luoda kunnalle myönteistä imagoa.

Käytämme mahdollisuuksien mukaan paikallisia urakoitsijoita tuulipuiston rakennustöissä. 1–2 vuotta kestävien rakennustöiden aikana myös paikallisten majoitus- ja ravintolapalveluiden kysyntä kasvaa, kun työmaalla työskentelevät oleskelevat paikkakunnalla pidempiä ajanjaksoja.

Erityisesti isot tuulipuistot luovat paikallisia työpaikkoja niiden koko käyttöiän ajalle. Puistoihin tarvitaan puistonhoitajia ja huoltotyöntekijöitä ja esimerkiksi kymmenen voimalaa vaatii keskimäärin kaksi huoltotyöntekijää työssäkäyntialueelle.

Tuulivoimalat tuovat merkittävät kiinteistöverotulot kunnalle. Verojen määrä riippuu voimaloiden määrästä ja rakennuskustannuksista sekä kunnan kiinteistöveroprosentista.

Kunnat ovat tuulivoimahankkeissa merkittävässä roolissa

Kunnilla on kaavoitusmonopoli, eli kunnat viime kädessä päättävät, mitä niiden alueelle rakennetaan tai ei rakenneta. Tuulivoima-alueiden kaavoitusprosessissa selvitetään tarkasti tuulivoimahankkeen vaikutukset ja kaavoituksen kuluista vastaa hankekehittäjä.

Järjestämme hankekuntien asukkaille ja päättäjille tuulipuisto- ja työmaavierailuja, osallistumme paikallisiin tapahtumiin ja tuulipuiston valmistuttua kutsumme kuntalaiset tuulipuiston avajaisiin. Tulemme mielellämme kertomaan tuulivoimasta ja teemme yhteistyötä, jotta kuntalaiset voivat tutustua yritykseemme ja saada ajankohtaista tietoa tuulivoimasta.

 

Tuulivoiman hyödyt kunnalle

 

Yhteystiedot

Aapo Koivuniemi

Aapo Koivuniemi

Puh. +358 50 52 15 573
aapo.koivuniemi(at)aboenergy.fi

Tutustu myös

Hyödyt kunnalle Yhteystiedot