Louhenkankaan tuulivoimahanke, Ristijärvi

Tuulivoimahankkeen vaihe Missä mennään tällä hetkellä? Uutiset Tuulivoimahankkeen tiedot Tuulivoimahankkeen tarina Vaikutukset Hankkeen aikataulu Q&A Haluatko tietää lisää hankkeesta? Yhteystiedot

Tervetuloa tutustumaan Louhenkankaan tuulivoimahankkeeseen! Selvitämme tuulivoimatuotannon mahdollisuuksia Kainuussa Ristijärven kunnassa. Hankealue on laaja tuulivoimatuotantoon esiselvitysten perusteella soveltuva alue.

Tuulivoimahankkeen vaihe

Esiselvitys käynnissä
Kaavoitus käynnissä
Tällä hetkellä
Rakenteilla
Toiminnassa

Missä mennään tällä hetkellä?

Ristijärven kunnanvaltuusto hyväksyi kaavoitusaloitteen 12.6.2024. Kaavoitusaloitteen hyväksymisen myötä voidaan aloittaa hankkeen kaavoitusprosessi ja ympäristövaikutusten selvitykset, joissa selvitetään kattavasti tuulivoiman soveltuvuutta alueelle. 

Uutiset

07/2024 ABO Energy mukana Ristijärven Juustoleipämessuilla

Tervetuloa tutustumaan Ristijärvellä käynnissä oleviin Louhenkankaan ja Isolehdon tuulivoimahankkeisiimme ja keskustelemaan tuulivoimasta. 

06/2024 Kunnanvaltuusto hyväksyi kaavoitusaloitteen 12.6. 

Ristijärven kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti Louhenkankaan tuulivoimahankkeen kaavoitusaloitteen 12.6. kokouksessaan. 

5/2024: Kainuun Sanomat:” Ristijärven Louhenkankaan tuulivoimapuisto sai puollon kunnanhallitukselta ‒ Puolustusvoimien kielteinen kanta hidastaa”

Ristijärven kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kaavoitustyön aloittamisen. Kunnanvaltuusto kokoontuu 12. kesäkuuta. Kainuun Sanomat: 28.5.2024.

 

Tuulivoimahankkeen tiedot

Sijainti

Louhenkankaan tuulivoimahanke

Klikkaa karttaa nähdäksesi sen suurempana.

Tuulivoimalat

Kaavoitusaloitteen mukaisesti selvitetään mahdollisuutta rakentaa enintään 50 tuulivoimalaa alueelle.

Voimaloiden tiedot

Lukumäärä 50 kpl
Teho 6 – 10 MW
Malli Ei vielä tiedossa
Roottorin halkaisija noin 220 m
Napakorkeus noin 210 m
Kokonaiskorkeus enintään 320 m

 

Sähkönsiirto

Hankkeen sähkönsiirron suunnitelmat tulevat tarkentumaan hankkeen edetessä. Hankkeen sisäinen sähkönsiirto tapahtuu maakaapelilla sähköasemalle. Tuulivoimapuisto tullaan todennäköisesti liittämään Seitenoikean sähköasemalle 400 kV liittymisjohdolla.

Lue lisää liittymisjohdoista

Alueen kuvaus

Alustava suunnittelualue on kooltaan noin 7550 hehtaaria ja se on noin 11 km Ristijärven keskustasta itään.

Hankealue on pääosin metsätalouskäytössä ja yksityisten maanomistajien sekä rahastojen omistuksessa, joista suuren osan kanssa on tehty vuokrasopimus alueen käytöstä tuulivoimatuotantoon. Mikäli omistat kiinteistön kaava-alueelta mutta et ole solminut kanssamme maanvuokrasopimusta, voit ottaa yhteyttä projektijohtajaan.

Havainnekuvat

Lisätään sivulle hankkeen edetessä ja kuvien valmistuttua

Mallinnukset

Lisätään sivulle hankkeen edetessä ja mallinnusten valmistuttua

Tuulivoimahankkeen tarina

Paikalliset maanomistajat valtuuttivat Kainuun Metsänhoitoyhdistyksen ja Maanomistajien arviointikeskuksen järjestämään kilpailutuksen tuulivoiman hankekehittäjästä Louhenkankaan alueella. ABO valittiin kilpailutuksen perusteella hankekehittäjäksi ja kävimme keväällä 2024 maanvuokrasopimusneuvottelut ja pidimme myös ensimmäisen maanomistajatilaisuuden Ristijärven pirtillä. Hankkeen kaavoitusaloite hyväksyttiin kunnanhallituksessa 27.5.2024 ja kunnanvaltuustossa 12.6.2024.

Vuonna 2022 Työ- ja elinkeinoministeriö, puolustusministeriö ja ympäristöministeriö asettivat selvitysmiehen tutkimaan itäisen Suomen tuulivoimarakentamisen edistämistä (Tuulivoimaselvitys_final_AR_150323.pdf (valtioneuvosto.fi). Nykyinen hallitus on luvannut ratkaista tutkaongelmat ja valtion asettama työryhmä (toimikausi kesäkuun loppuun) selvittää parhaillaan Itä-Suomen maanpuolustuksen ja tuulivoiman yhteensovittamista.

 

Mitä hanke tarkoittaisi asukkaille ja Ristijärvelle?

Tuulivoimapuisto tuottaisi uusiutuvaa, kotimaista energiaa noin 55 000 sähkölämmitteiselle omakotitalolle. Arvion mukaan yksi 7 MW voimala kerryttäisi kiinteistöveroja keskimäärin noin 30 000 € / vuosi koko 30 vuoden elinkaaren ajan. Tuulivoimapuiston rakennustyöt sekä valmiin puiston huolto- ja kunnossapitotyöt toisivat työmahdollisuuksia alueelle.

Teiden parantaminen helpottaisi alueella liikkumista. Tuulipuistoalueen muu käyttö, kuten metsätalouden harjoittaminen, marjastus ja metsästys sekä muu virkistystoiminta voisivat jatkua ennallaan.

 

Hankkeen aikataulu

Alustava:

Q&A

Tarvitsemmeko lisää tuulivoimaa ja kannattaako sitä rakentaa myös rannikon ulkopuolelle?

Uusiutuvaa energiaa tarvitaan, kun Suomen sähkönkulutus kasvaa samalla kun fossiilisista energianlähteistä luovutaan. Pelkästään teollisuuden sähkön tarpeen arvioidaan kasvavan 50 prosenttia vuoteen 2035 mennessä.

Modernien korkeampien voimaloiden avulla tuulivoimatuotanto on kannattavaa myös sisämaassa. Hajautettu energiantuotanto lisää huoltovarmuutta. Kasvava tuulivoimakapasiteetti houkuttelee vety- ja muita teollisia investointeja Suomeen. Suomalaisesta tuulivoimasta voidaan myös tehdä vientituote Keski-Eurooppaan.

Missä voin tutustua hankesuunnitelmiin ja ympäristövaikutusten arviointeihin? Miten voin vaikuttaa ja antaa palautetta?

ABOn hankkeilla on nimetyt yhteyshenkilöt, joihin voi olla matalalla kynnyksellä yhteydessä halki projektin. Hankkeen kaavoituksen ja ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) eri vaiheissa järjestämme yleisötilaisuuksia, joissa on mahdollisuus keskustella hankkeesta. Ympäristövaikutusten arvioinnin ja kaavoituksen materiaalien ollessa nähtävillä, mielipiteen voi jättää kirjallisesti. Virallisten yleisötilaisuuksien välillä pidämme infopisteitä ja osallistumme paikallisiin tapahtumiin, joissa ihmiset voivat tulla tutustumaan hankkeeseen. Päivitämme hankkeen verkkosivuille ajankohtaiset tiedot ja tilaisuudet.

Miksi juuri ABO?

Meillä on pitkä kokemus tuulivoimahankkeiden suunnittelusta. Olemme kehittäneet valmiiksi 12 hanketta, joista 11 tuulivoimapuistoa on myös rakennettu itse ja yhden projektioikeudet myyty. Meillä on useita hankkeita suunnitteluvaiheessa eri puolella Suomea. Vuosittain maksamme tuulipuistoistamme vuokraa useille sadoille maanomistajille.

Takanamme on yli 25 vuotta kansainvälistä kokemusta ja vuosikymmen uraauurtavaa työtä Suomessa. Teemme työmme kansainvälisellä ammattitaidolla ja paikallisella ymmärryksellä, luontoa ja ihmisiä kunnioittaen.

Toteutamme hankkeemme vastuullisesti ensimmäisistä maanvuokrasopimuksista aina valmiin tuulipuiston luovutukseen. Usein tästäkin eteenpäin huolehdimme tuulivoimapuiston kestävästä ylläpidosta. Pyrimme pitämään paikalliset asukkaat ja maanomistajat ajan tasalla suunnittelun joka vaiheessa ja vastaamme kysymyksiin koko hankekehityksen ajan.

Olemme ABOlla tehneet sitoumuksen paikallisyhteisöille, joissa sitoudumme vuorovaikutukseen ja tukemaan arvojemme mukaisia paikallisia hankkeita. Tiedotamme hankkeesta paikallismediassa ja päivitämme hankkeen nettisivuja aktiivisesti. Järjestämme vähintään kolme yleisötilaisuutta ja kaksi vapaaehtoista tilaisuutta, joissa on tilaisuus kuulla ja keskustella hankkeesta. Osallistumme myös aktiivisesti paikallistapahtumiin. Tuotamme erilaisia aineistoja ja sitoudumme tukemaan vähintään yhtä paikallista yhteisöhanketta kriteeriemme mukaisesti. Tuulipuiston valmistuttua toteutamme tyytyväisyyskyselyn asukkaille ja maanomistajille.

 

Haluatko tietää lisää hankkeesta? 

Olen Evastiina Koskinen ja olen ollut hankkeessa mukana projektijohtajana syksystä 2023, kun paikalliset maanomistajat halusivat kilpailuttaa hankekehittäjän alueelle. Louhenkankaan alue on erittäin potentiaalinen alue tuulivoimantuotantoon ja olen hyvilläni siitä, että aluevalvontaa ja itäisen Suomen tuulivoimarakentamisen yhteensovittamista edistetään.

 

Yhteystiedot

Evastiina Koskinen

Projektijohtaja

Evastiina Koskinen

Puh. +358 40 525 0462
evastiina.koskinen(at)aboenergy.fi

Projektit

 

Tuulivoimahankkeen vaihe Missä mennään tällä hetkellä? Uutiset Tuulivoimahankkeen tiedot Tuulivoimahankkeen tarina Vaikutukset Hankkeen aikataulu Q&A Haluatko tietää lisää hankkeesta? Yhteystiedot