Tynnörsuon tuulivoimahanke, Karstula

Tuulivoimahankkeen vaihe Missä mennään tällä hetkellä? Uutiset Tuulivoimahankkeen tiedot Tuulivoimahankkeen tarina Yhteistyökumppanit Hankkeen aikataulu Haluatko tietää lisää hankkeesta? Yhteystiedot

Selvitämme mahdollisuuksia rakentaa tuulivoimaa Karstulan Tynnörsuolle noin 8 kilometriä kuntakeskuksesta pohjoiseen. Tuulivoimahanke on vasta kaavoitusprosessin alkuvaiheessa. Tarkoituksena on liittää tuulipuisto sähköverkkoon maakaapeleilla. Toteutuessaan tuulivoimapuisto tukisi Karstulan taloutta ja edistäisi kestävää energiantuotantoa Keski-Suomessa.

 

Tuulivoimahankkeen vaihe

Esiselvitys käynnissä
Kaavoitus käynnissä
Tällä hetkellä
Rakenteilla
Toiminnassa

Missä mennään tällä hetkellä?


Karstulan kunnanhallitus on päättänyt aloittaa Tynnörsuon kaavoitusprosessin joulukuussa 2023. Kaavoituksessa ja ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä (YVA-menettely) selvitetään Tynnörsuon seudun soveltuvuutta tuulivoimatuotantoon tarkemmin. Työ lähti liikkeelle viranomaisten kanssa YVA-menettelyyn kuuluvalla ennakkoneuvottelulla sekä kaavaprosessiin liittyvällä viranomisneuvottelulla 12.3.2024

 

Uutiset 

03/2024 Tervetuloa yleisötilaisuuteen 21.3.

Hankkeen ensimmäinen yleisötilaisuus järjestetään 21.3.2024 Karstulassa Wanhojen Wehkeiden juhlasalissa (Erämäentie 368, 43500 Karstula) torstaina 21.3.2024 klo 17.30–19.30.

Kyse on ABO Windin omasta yleisötilaisuudesta ennen kaavoitusprosessiin kuuluvia yleisötilaisuuksia. Tule kuulemaan perustietoja hankkeestamme ja minkälainen toimija on Abo Wind Oy. Alussa pidämme lyhyen esittelyn, jonka jälkeen on tilaisuus tutustua materiaaleihin ja keskustella kanssamme. Tarjolla on kahvia ja pientä purtavaa. Lämpimästi tervetuloa!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Yleisötilaisuus keräsi noin 50 osallistujaa Wanhojen Wehkeiden juhlasaliin. Kiitos hyvistä keskusteluista!

03/2024 Hankkeen ennakko- ja viranomaisneuvottelu
12/2023 Kaavoitusaloite hyväksytty Karstulassa

Karstulan kunnanhallitus hyväksyi Tynnörsuon kaavoitusaloitteen 11.12.2023

 

Tuulivoimahankkeen tiedot

Sijainti

Tynnörsuon tuulivoimahanke

Klikkaa karttaa nähdäksesi sen suurempana.

Tuulivoimalat

Suunnitelmissa selvitetään mahdollisuutta rakentaa 9–15 tuulivoimalaa alueelle.

Voimaloiden tiedot

Lukumäärä 9–15
Teho 6–10 MW
Turbiinin teho 6–10 MW
Malli Ei vielä tiedossa.
Kokonaiskorkeus enintään 320 m

 

Sähkönsiirto

Sähkönsiirto

Tuulipuiston liittäminen sähköverkkoon on sidoksissa Fingridin sähköverkon kehittämissuunnitelmien etenemiseen. Alustavissa suunnitelmissa maakaapelireittivaihtoehdot suuntautuvat voimalasijoittelualueelta joko itään tai länteen olemassa olevia tiereittejä hyödyntäen.

Alueen kuvaus

Alustava voimalasijoittelualue on kooltaan noin 1700 ha ja alustava kaava-alue noin 3100 ha.

Voimalasijoittelualue on pääasiassa soistunutta metsätalousmaata. Sen keskellä on myös entisiä turvetuotantoalueita, muutama pienehkö pelto, viisi lampea sekä yksi tyhjillään oleva asuinrakennus.

Voimalasijoittelualueen ympärillä on luonnonsuojelualueita, joista osa on myös Natura-alueita (Kilpisuo ja Verhokangas). Lisäksi Keski-Suomen maakuntakaava 2040 sisältää alueen koillisosaan ulottuvan luonnonsuojelualuevarauksen (Kantain-Kitinsuo). Voimalasijoittelualueen länsipuolella on maakunnallisesti arvokas maisema-alue (Kiminki-Oikari).

Esimerkiksi arvokkaat luonnonsuojelualueet ja Kiminki-Oikarin maisema-alue edellyttävät tarkkoja selvityksiä jo lähtötilanteessa, jotta tuulivoimapuiston vaikutuksia on mahdollista arvioida kaava- ja YVA-prosessien aikana. Myös yhteisvaikutukset muiden olemassa olevien ja suunnitteilla olevien tuulipuistojen kanssa on arvioitava. Luontoarvoja selvitetään lisää niin ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä kuin tulevassa Natura-arvioinnissakin ja tulokset huomioidaan hankesuunnittelussa.

Tuulivoimahankkeen tarina

Osallistuimme joulukuussa 2022 yksityisten maanomistajien toimeksiannosta järjestettyyn tuulivoimahanketoimijoille suunnattuun kilpailutukseen ja meidät valittiin hankkeen kehittäjiksi.  Lokakuussa 2023 jätimme kaavoitusaloitteen Karstulan kunnanhallitukselle, joka hyväksyi kaavoitusaloitteemme joulukuussa 2023.

Hankkeen kaava-alue koostuu sekä yksityisten maanomistajien että yritysten omistamista kiinteistöistä. Olemme kiitollisia saamastamme luottamuksesta ja haluamme toimia luottamuksen arvoisesti. Tulemme järjestämään alueella lakisääteisten yleisötilaisuuksien lisäksi ABOn omia yleisö- ja infotilaisuuksia. Haluamme näkyä paikallisesti ja tukea paikallisuutta.

 

Yhteistyökumppanit

Tynnörsuon tuulivoimahankkeessa ympäristövaikutusten arviointi- ja kaavakonsulttina toimii WSP Finland Oy. Osan selvityksistä WSP teettää alikonsulteillaan; Projoplan Oy (osayleiskaava), Faunatica Oy (linnustoselvitykset) ja Mikroliitti Oy (arkeologisten selvitykset).

Kevään 2024 aikana hankkeelle kootaan YVA-prosessiin liittyen eri tahoista koostuva seurantaryhmä.

 

Hankkeen alustava aikataulu

2022–2023
 • Esiselvitykset
 • Maanvuokrasopimukset
 • Kaavoitusaloitteen jättäminen
2024
 • Ensimmäinen yleisötilaisuus kuntalaisille (ABOn oma tilaisuus)
 • Ympäristövaikutusten arviointiohjelma
 • Kaavoituksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma
 • Toinen yleisötilaisuus kuntalaisille (1. lakisääteinen, kaava- ja YVA-prosessien selvityssuunnitelmat)
 • Tuulimittausten aloittaminen
2025–2026
 • Kaavaluonnos
 • Ympäristövaikutusten arviointiselostus
 • Tuulisuuden mittaus
 • Kaavaehdotus

2027

 • Rakennusluvat
 • Rahoitus

2027–2028

 • Rakennustöiden aloittaminen
 • Voimaloiden käyttöönotto

 

Haluatko tietää lisää hankkeesta? 

Olen Meri Uphoff ja olen toiminut hankkeen projektipäällikkönä syksystä 2022 lähtien, hankkeen alusta alkaen. Voit olla minuun yhteydessä hankkeeseen liittyen niin puhelimitse kuin sähköpostitsekin! Tai tavataan tapahtumissa!

 

Yhteystiedot

Meri Uphoff

Puh. +358 50 36 33 103
meri.uphoff(at)aboenergy.fi

Projektit

 

Tuulivoimahankkeen vaihe Missä mennään tällä hetkellä? Uutiset Tuulivoimahankkeen tiedot Tuulivoimahankkeen tarina Yhteistyökumppanit Hankkeen aikataulu Haluatko tietää lisää hankkeesta? Yhteystiedot