Kuivannon tuulivoimahanke – Orimattila

Tuulivoimahankkeen vaihe Missä mennään tällä hetkellä? Uutiset Tuulivoimahankkeen tiedot Tuulivoimahankkeen tarina Vaikutukset Yhteistyökumppanit Hankkeen aikataulu Q&A Haluatko tietää lisää hankkeesta? Yhteystiedot

Selvitämme mahdollisuuksia rakentaa kolmen voimalan tuulivoimapuisto Orimattilaan. Suunnittelualue sijaitsee noin 11 kilometriä Orimattilan keskustasta koilliseen. Etelä-Suomessa on vähän tuulivoimapuistoja, joten toteutuessaan Kuivannon hanke toisi uusiutuvan energian tuotantoa lähemmäs kulutusta.

Tuulivoimahankkeen vaihe

Esiselvitys käynnissä
Kaavoitus käynnissä
Tällä hetkellä
Rakenteilla
Toiminnassa

Missä mennään tällä hetkellä?

Hankkeen osayleiskaavan ehdotus on ollut nähtävillä 15.1.2024–15.2.2024. Parhaillaan viimeistellään kaavaa ja kirjoitetaan vastineita.

 

Uutiset

04/2024 Tuulenmittausmasto pystytetty

 Tuulenmittausmasto pystytettiin hankealueella huhtikuun alkupuolella. Mittamastolla mitataan alueen tuulisuutta vuoden 2025 loppuun asti.

1/2024 Tuulivoimahankkeen infotapahtuma 25.1.

Kuivannon tuulivoimapuiston osayleiskaavan ehdotus on nähtävillä 15.1.2024–15.2.2024.

Tervetuloa tutustumaan Kuivannon tuulivoimahankkeeseen ja kaavaehdotukseen infopisteelle torstaina 25.1.2024 klo 10–18 Kuivannon maamiesseurantalolle (Koskustentie 1422).

Olemme tavattavissa infopisteellä seuraavalla aikataululla:

Klo 10–14 Orimattilan kaupunki, kaavoituspäällikkö Suvi Lehtoranta & kaavoitusinsinööri Heikki Pitkänen
Klo 14–17 Ramboll Oy, projektipäällikkö Henna Leppänen
Klo 14–18 ABO Wind Oy, projektijohtaja Jenni Elonen

Tervetuloa keskustelemaan oman aikataulun mukaan!

12/2023 Kuivannon kaavaehdotus on valmis

Kuivannon tuulivoimahankkeen kaavaehdotus on menossa kaupunkikehitys- ja teknisen valiokunnan käsittelyyn 12. joulukuuta. Sen jälkeen kaupunginhallitus  käsittelee kaavaehdotusta 18. joulukuuta. Valiokunta ja kaupunginhallitus päättävät kaavaehdotuksen nähtäville asettamisesta. Kaavamateriaaleihin pääsee tutustumaan Orimattilan verkkosivuilla osoitteessa: https://www.orimattila.fi/palvelut/kaupunkisuunnittelu/ajankohtaiset-suunnitelmat

11/2023 Tuulipuistovierailu Ratiperälle Jämijärvelle

ABO Wind Oy selvittää parhaillaan tuulivoiman mahdollisuuksia Orimattilassa. Haluamme järjestää halukkaille kuntalaisille mahdollisuuden tutustua tuulivoimaan.

Järjestämme vierailun toiminnassa olevaan Ratiperän tuulipuistoon lauantaina 4.11.2023 klo 9–18. Bussikuljetus lähtee Jämijärvelle Orimattilasta S-Marketin parkkipaikalta klo 9.00 (Erkontie 16, 16300 Orimattila). Retki on osallistujille maksuton.

Aikataulu
9.00–13.00 Kuljetus Jämijärvelle. Matkan aikana pysähdytään lounaalle
13.00 Saapuminen Ratiperälle
13.00–14.30 Tutustuminen tuulivoimapuistoon. Kahvitarjoilu
14.30–18.00 Paluumatka
n. klo 18.00 Saapuminen Orimattilaan

Ilmoittaudu viimeistään perjantaina 27.10. lomakkeella osoitteessa: abo-wind.fi/orimattila.  Peruutuksista pyydetään ilmoittamaan suoraan projektijohtajalle.

Lisätietoa vierailusta:
Projektijohtaja Jenni Elonen
jenni.elonen@abo-wind.fi
puh. 050-3223104

12/2022 Yleisötilaisuus

Kuivannon tuulivoimahankkeen kaavaluonnosvaiheen yleisötilaisuus järjestetään keskiviikkona 14.12 klo 18–20 Jymylinnassa, osoitteessa Urheilutie 9, 16300. Tilaisuudessa on kahvitarjoilu. Tervetuloa!

Orimattilan kaupungin tiedote

5/2022 Asukaskysely on avoinna

Vastaa Kuivannon hanketta koskevaan asukaskyselyyn tästä linkistä.

Kyselyn täyttämiseen kuluu 10–15 minuuttia ja se on auki 22.6.2022 saakka. Kyselyn voi myös täyttää paperiversiona Orimattilan kirjastossa (Lahdentie 65).

Kiitos vastauksestasi!

5/2022 Yleisötilaisuus

Tervetuloa keskustelemaan tuulivoimasta ja tutustumaan Kuivannon tuulivoimahankkeeseen sekä kaavoitusprosessiin ke 18.5.2022 klo 17-20 Kuivannon Maamiesseuran talolle (Koskustentie 1422). Kyseessä on avoimet ovet -tyyppinen infotapahtuma, jonne voi saapua joustavasti omien aikataulujen salliessa. Tapahtumassa on kahvitarjoilu.

 

 

4/2022 OAS nähtäville

Hankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on julkaistu ja luettavissa Orimattilan kaupungin sivuilla. 

OAS:ssa esitetään kaavan laatimisessa noudatettavat osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyt sekä suunnitelma kaavan vaikutusten arvioinnista.

02/2022 Esiselvitys luettavissa

ABO Wind on teettänyt esiselvityksen alueen soveltuvuudesta tuulivoimatuotantoon konsulttiyhtiö Swecolla. Voit tutustua selvitykseen kartan alapuolella olevasta linkistä.

 

Tuulivoimahankkeen tiedot

Sijainti

Klikkaa karttaa nähdäksesi sen suurempana.

 

 

Tuulivoimalat

Suunnitelmissa selvitetään mahdollisuutta rakentaa kolme tuulivoimalaa alueelle.

Voimaloiden tiedot

Turbiinien lukumäärä 3 kpl
Turbiinin malli ei vielä tiedossa
Roottorin halkaisija n. 90 m
Napakorkeus n. 180 m
Kokonaiskorkeus enintään 270 m

 

Sähkönsiirto

Tuulivoimapuisto liitetään maakaapelilla Fingridin 110kV voimajohtoon, joka sijaitsee noin 5 kilometriä hankealueelta etelään. 

Alueen kuvaus

Kuivanto sijaitsee noin 11 km Orimattilan keskustasta koilliseen ja noin 7 km Lahden Nastolan taajamasta etelään. Hankealue on pääosin yksityisten maanomistajien omistuksessa ja metsätalouskäytössä. Alueella ei ole vakituista eikä loma-asutusta. Maastoltaan se on vaihtelevaa metsäselännettä ja maisemaa hallitsevat metsäiset, paikoin kallioiset mäet ja niiden väliset notkot. Alue kohoaa korkeimmillaan noin 120 metrin korkeuteen merenpinnasta.

Havainnekuvat

Klikkaamalla kuvaa näet sen isompana.

Havainnekuvat

 

Mallinnukset

Melumallinnus

Melumallinnus Kuivannon tuulivoimahankkeesta. Tekijänä Ramboll Oy.

 

Välkemallinnus

Välkemallinnus Kuivannon tuulivoimahankkeesta. Puuston vaikutusta ei ole huomioitu. Tekijänä Ramboll Oy.

 

Hankkeen aineistot

 Hanke kunnan kaavoitussivulla.

 

Tuulivoimahankkeen tarina

Löysimme hankkeen karttatarkastelun kautta. Hanke lähti käyntiin Swecon tekemällä esiselvityksellä, jonka perusteella alue todettiin potentiaaliseksi tuulivoimatuotannon alueeksi. Voimalamäärä on supistunut alun yhdeksästä voimalasta kolmeen.

Syksyllä 2023 luontoselvityksissä saatiin lisätietoa hankealueesta ja kerätyn tiedon pohjalta voimalamäärä pudotettiin kolmeen aiemmasta viidestä. Voimaloiden määrään ja pienempään kokoon on vaikuttanut myös hankkeen sijainti lähellä asutusta.

 

Mitä hanke tarkoittaisi asukkaille ja Orimattilalle?

Kolmen voimalan tuulivoimapuisto tuottaisi uusiutuvaa, kotimaista energiaa lähes 4000 sähkölämmitteiselle omakotitalolle. Tuulivoimapuisto kerryttäisi elinkaarensa aikana (30 vuotta) arviolta noin 3 miljoonaa euroa kiinteistöverotuloa Orimattilan kunnalle ja tuulipuiston rakennustyöt sekä valmiin puiston huolto- ja kunnossapitotyöt toisivat työmahdollisuuksia alueelle. Hanke tukisi myös kunnan omia ilmastotavoitteita ja edistäisi kestävää kehitystä.

 

Yhteistyökumppanit

 Ramboll Finland Oy toimi hankkeen kaavakonsulttina.

 

Hankkeen aikataulu

Q&A

 Voiko tuulivoimapuiston alueella sienestää, marjastaa tai metsästää?

Tuulivoimatuotanto ei estä alueen virkistyskäyttöä muutoin kuin rakennusaikana, joka kestää yleensä 1‒2 vuotta. Myös metsästys voi jatkua alueella normaalisti. Tuulivoimapuiston alueella teitä parannetaan ja levennetään, mikä helpottaa alueella kulkemista. Talvisin tiet pidetään aurattuna. Talviaikaan säätilojen vaihtuessa nopeasti on olemassa jäänheiton riski, jolloin suositellaan välttämään voimala-alueella liikkumista.

Tuleeko tuulivoimaloista melua? 

Tuulivoimapuistot suunnitellaan niin että voimaloista lähtevä ääni ei ylitä valtion määrittämää 40 desibelin ulkomeluarvoa asuntojen ja mökkien piha-alueilla. Usein luonnon luontaiset äänet peittävät tuulivoimaloista syntyvän äänen. Tähän vaikuttavat esimerkiksi tuulen suunta ja muut sääolosuhteet.

ABO on teettänyt melumittaukset neljässä tuulipuistossa ja mittaukset ovat vastanneet kaavoituksen aikaisia melumallinnuksia. Tuulivoimaloille tehdään äänimallinnukset Ympäristöministeriön ohjeen mukaan (YM ohje 2/2014).

 Heikentääkö tuulivoimarakentaminen luonnon monimuotoisuutta ja aihettaako se metsäkatoa?

Tuulivoimalat sijoitetaan pääasiassa talousmetsäkäytössä oleville alueille. Noin kaksi prosenttia tuulivoima-alueesta jää tuulivoimaloiden, huoltoalueen ja teiden alle, loppu jää alkuperäiseen maa-, metsätalous- tai harrastekäyttöön. Puustoa on poistettava noin 2‒3 hehtaaria yhtä voimalaa kohden. Hyödynnämme olemassa olevia teitä mahdollisimman paljon ja pyrimme tehokkaaseen maankäyttöön. Hankkeen vaikutukset tutkitaan ympäristövaikutusten arvioinnissa, jossa biologit ja muut erikoisasiantuntijat selvittävät hankkeen mahdolliset vaikutukset eläimistöön ja kasvistoon. Ilmastonmuutos on suurin lajikatoa uhkaava ilmiö ja siirtymällä uusiutuvaan energian tuotantomuotoihin kuten tuulivoimaan, voimme hillitä ilmastonmuutosta.

Aiheutuuko tuulivoimarakentamisesta haittaa luonnolle ja alueen eläimille? 

Tuulivoimaloiden vaikutuksia ympäristöön ja eläimiin arvioidaan suunnittelun aikana kattavasti. Kuivannon kaava-alueella selvitettiin liito-oravan, kirjoverkkoperhosen ja lepakoiden esiintymistä, metsäkanalintujen soidinpaikkoja, pesimälinnustoa, muuttolinnustoa, kasvillisuutta ja luontotyyppejä. Asiantuntijoiden laatiman kattavan luontoselvitysaineiston pohjalta on arvioitu vaikutuksia mm. luonnonsuojeluun, luontodirektiivin liitteen IV(a) lajeihin, kasvillisuuteen ja luontotyyppeihin, riista- ja petoeläimiin sekä pesimä- ja muuttolinnustoon. Linnuston osalta on arvioitu muodostuvia elinympäristö-, häiriö- ja este- sekä törmäysvaikutuksia suunnittelualueella sekä ympäröivillä merkityksellisillä muuttolintujen levähdysalueilla. Tuulivoimaloiden, tiestön ja muun rakentamisen sijoittelussa on huomioitu selvitysten ja vaikutusarviointien tuottama tieto arvokkaista luontokohteista ja -alueista. 

Voiko alueella yhä harjoittaa hevosten valmennusta? 

Tuulipuiston rakennusvaiheessa voidaan kuljetusten aikaan osa metsätieosuuksista joutua sulkemaan väliaikaisesti. Tuulipuiston alueella sijaitsevan tiestön käyttöä ei rajoiteta, kun puisto on toimintavaiheessa.

Tutkimuksissa on havaittu, että jotkut hevoset vaikuttavat pelkäävän tuulivoimaloita, toiset hevoset taas eivät välitä niistä (The British Horse Society 2015). Tämän takia on otettava huomioon vaihtoehto, että toiminnanharjoittajat voivat joutua muuttamaan hevosten harjoitusreitistöjä tuulivoimapuiston takia, mikäli kyseiset yksilöt eivät totu tuulivoimaloihin. Hevosien ennustetaan kuitenkin yleensä tottuvan meluun tai liikkeeseen ajan kuluessa. (The British Horse Society 2015). Alue on maaseutumaista aluetta, jossa vaihtoehtoisia reittejä on mahdollista suunnitella, eikä tuulivoimapuiston toteuttamisesta näin arvioida olevan kohtuutonta haittaa valmennukselle. 

 

 

Haluatko tietää lisää hankkeesta? 

Olen Jenni Elonen ja aloitin Kuivannon hankkeen projektijohtajana alkuvuodesta 2023 kaavaluonnoksen nähtävilläolon jälkeen. Kävin heti tutustumassa hankealueeseen ja lumitilanteesta johtuen tutkin aluetta osittain lumikengillä metsässä kävellen.

Mikäli sinulla on kysyttävää tai haluat keskustella hankkeesta, voit olla minuun matalalla kynnyksellä yhteydessä.

 

Yhteystiedot

Jenni Elonen

Jenni Elonen

Puh. +358 50 322 3104
jenni.elonen(at)aboenergy.fi

Projektit

 

Tuulivoimahankkeen vaihe Missä mennään tällä hetkellä? Uutiset Tuulivoimahankkeen tiedot Tuulivoimahankkeen tarina Vaikutukset Yhteistyökumppanit Hankkeen aikataulu Q&A Haluatko tietää lisää hankkeesta? Yhteystiedot