Käyttöehdot ABO Energy Oy:n verkkosivuille

Nämä ovat käyttöehdot ABO Energy Oy:n verkkosivujen käytölle. Tutustu näihin ehtoihin ennen kuin käytät ABO Energy Oy:n verkkosivuja. Hyväksyt nämä ehdot ja sitoudut noudattamaan niitä käyttämällä ABO Energyn verkkosivuja.

Sivusto on tuotettu ABO Energy Oy:n asiakkaita ja yhteistyökumppaneita varten. ABO Energy ei vastaa sivuilta löytyvien palveluiden tai tietojen käytöstä syntyneistä vahingoista. ABO Energy Oy ei korvaa sivuilta tarjottavien palveluiden aiheuttamia vahinkoja. ABO Energy Oy:n verkkosivut ja sen sivuilla oleva informaatio on suunnattu käytettäväksi yksinomaan Suomessa, ellei toisin ilmoiteta.

ABO Energyllä on lisäksi oikeus päivittää ja lakkauttaa sivuilta löytyviä palveluita sekä oikeus muuttaa sivustoaan, sitä koskevia ehtoja ja lakkauttaa sivustonsa siitä erikseen ilmoittamatta.

ABO Energy Oy:n verkkosivut omistaa ABO Energy -konserni. Kaikki oikeudet on pidätetty kaikissa maissa. Ilman ABO Energyllä saatua kirjallista lupaa sivustolta löytyvän materiaalin kopiointi, käyttö, uudelleen tuottaminen ja eteenpäin luovuttaminen kolmannelle osapuolelle on kiellettyä. Materiaalia saa selata, tallentaa ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten.

ABO Energy ei vastaa kolmannen osapuolen tuottamasta tai julkaisemasta materiaalista, johon ABO Energy Oy:n verkkosivuilla mahdollisesti viitataan linkillä. ABO Energy Oy luovuttaa verkkosivujen sisällön asiakkaittensa käytettäväksi, eikä vastaa sivustolla olevien tietojen paikkaansa pitävyydestä.