Operationeel Beheer

ServiceniveausContact

Al ongeveer 30 jaar bieden wij, in opdracht van de operators, operationeel beheer van wind- en zonneparken. Onze moderne controlekamer bewaakt duurzame-energiecentrales en energieopslagfaciliteiten dag en nacht in negen landen, en reageert snel en vakkundig op storingsmeldingen.

De juiste oplossing voor elk project in duurzame energie

Elk energiepark is anders, en elke operator heeft andere behoeften. Dat weten we. Daarom bieden onze bedrijfsvoeringmodules maximale flexibiliteit. U kunt kiezen uit drie serviceniveaus: Basic, Comfort en Premium.

De Basismodules zijn ideaal voor operators die het grootste deel van de bedrijfsvoering zelf willen doen.
Onze Comfortmodules omvatten de centrale en complexere bedrijfsvoering-diensten, zoals inspecties, storingsopheffing, beheer van deadlines en condities, boekhouding en commercieel beheer.
Onze Premium-modules zijn de kers op de taart als het gaat om individuele optimalisatie, evaluatie en advies met diepgaande technische kennis. Zo halen we het beste uit uw windpark, met maximale ontzorging aan uw kant. De Premium-services zijn een speciale aanbieding die conventionele operations managers vaak niet kunnen bieden. In het premiumpakket zijn uiteraard ook alle basis- en comfortdiensten inbegrepen.

 

Onze serviceniveaus

Technisch management

Monitoren op afstand

Premium

 • Analyse van bedrijfsgegevens voor het optimaliseren van prestaties
 • Plausibiliteitscontrole van bedrijfsgegevens
 • Geoptimaliseerde datacommunicatie & -kwaliteit
 • Onderhoud van het operatorportaal
 • Premium toegang tot monitoringssoftware

Comfort

 • Dag en nacht monitoring op afstand via Control Room
 • Gecoördineerde en voorspellende foutopsporing
 • Bewaking van datanetwerken
 • Prestatiecurvecontrole voor prestatiebewaking
 • Melding aan afnemer - Prestatiebewaking van subsystemen
 • Toegang tot bewakingssoftware op comfortniveau

Basis

 • Elektronisch logboek
 • Verzending van storingsmeldingen
 • Bewaking van de installatiestatus
 • Basistoegang voor klanten tot monitoringssoftware

 

On-site services

Premium

 • ABO Lock in elke WTG, met intelligent sleutelbeheer en toegangscontrole
 • Halfjaarlijkse inspecties van WTG’s
 • Maandelijkse visuele inspectie van de faciliteit
 • IJs-resets

Comfort

 • Coördinatie van switchen van bevoegdheid
 • Jaarlijkse inspectie van WTG’s
 • Maandelijkse visuele inspectie van de faciliteit
 • Coördinatie van vegetatiecontrole
 • Sleutelbeheer op lokatie
 • ABO Lock voor veiligheid van componenten in elke WTG

Basis

 • Eén centrale ABO Lock voor slim sleutelbeheer

Toevoegingen

Ondersteuning bij overdracht

 • Coördinatie van initiële inspectie
 • Selectie van externe auditors
 • Ondersteuning bij eerste inspectie

 

Uitvoering

Premium

 • Beoordeling van updates, upgrades, bedrijfsrapporten en gegevens door onze technische experts, om prestaties te optimaliseren.
 • Plausibiliteitscontrole als bewijs van autoriteit
 • Uitgebreid maandelijks ‘Premium Plus’ rapport
 • Maandelijkse beschikbaarheidsvergelijking
 • Incident- en schadebeheer door technische experts

Comfort 

 • Verantwoordelijkheid voor de centrale volgens EN 50110
 • Persoonlijke technisch parkmanager voor proactief toezicht en beheer
 • Incidentmanagement
 • Monitoren van bedrijfsomstandigheden Seite 29 von 65
 • Monitoren van beschikbaarheid
 • Maandelijks premiumrapport
 • Verzekeringsbeheer

Basis

 • Geautomatiseerd beheer van defecten, deadlines, documentatie en incidenten
 • Maandelijks basisrapport
 • Monitoring en meldingen van eigenaarsverplichtingen onder het onderhoudscontract

Toevoegingen

Documentatie van operationeel management

 • Het verkrijgen van WTG-documentatie in overeenstemming met het WTG-koopcontract
 • Ondersteuning bij het verkrijgen van de WTG-documentatie
 • Deadlinebeheer
Milieu-impactcontrole

Premium

 • Aanbevelingen voor het mitigeren van impact op het milieu
 • Stakehjoldermanagement
 • Jaarlijkse inspecties van compenserende maatregelen
 • Ondersteuning bij lokale klachten
 • Technische ondersteuning voor geluidsmonitoring

Comfort 

 • Monitoring van maatregelen ter bescherming van diersoorten
 • Geluidsmonitoring
 • Landbeheer
 • Coördinatie en documentatie van de geïmplementeerde maatregelen

 

Commercieel beheer

Boekhouding

Premium

 • Geïntegreerde goedkeuringsprocessen
 • Ondersteuning bij belastingrechtelijke vragen
 • Kostenanalyses - Ondersteuning van externe auditors
 • Opstellen van de toelichting op de jaarrekening
 • Ondernemersrechtprocedures
 • Ondersteuning van algemene vergaderingen

Comfort 

 • Betalingstransacties
 • Aanmaningen en invorderingen van achterstallige betalingen
 • Btw-aangiftebeheer
 • Opstellen van jaarrekeningen
 • Contacten onderhouden met belastingadviseur

Basis

 • Boeken van transacties
 • Boekhoudkundige evaluaties

 

Contracten

Premium

 • Contractoptimalisatie, inclusief RFQ’s en beheer van aanbestedingsprocessen
 • Bijhouden van compensatiebetalingen (feed-in management)
 • Beoordeling van inperking-compensatiebetalingen
 • Evaluaties en rapportage

 


Comfort 

 • Contractbeheer
 • Uitvoering van contractuele verplichtingen jegens de afnemer
 • Uitvoering van rapportageverplichting
 • Audit van feed-in facturering
 • Lease-boekhouding
 • Kadastermonitoring
 • Controleren en indienen van garanties
 • Aangifte van elektriciteitsbelasting

Basis 

 • Onderhoud van contractoverzicht
 • Automatische deadlinemeldingen
 • Registratie van inkomsten
 • Plausibele opbrengstcontrole

 

Commercieel beheer

Premium

 • Maandelikse rapportage op basis van klantwensen
 • Beheer van bankfinancieringen
 • Optimalisatie van operationele kosten

 


Comfort 

 • Volledig commercieel overzicht
 • Liquiditeitsplanning en -beheer
 • Standaard kwartaalrapportage inclusief financieringsratio’s

 

Wij zorgen voor volledige documentatie

In tegenstelling tot veel van onze concurrenten heeft ABO Energy een eigen afdeling voor projectaudit en oplevering: we verzamelen, controleren en vergelijken alle documenten uit de plannings-, constructie- én financieringsfase. Operators hebben direct toegang tot alle projectgegevens, een overzicht van garantietermijnen en documentatie die van belang is voor veiligheid en goedkeuring. Ook initiëren, begeleiden en verzorgen wij, indien gewenst, de acceptatietest van het windpark, en zien we toe op het verhelpen van defecten. Zo leggen we de basis voor efficiënte bedrijfsvoering.

Wij ontdekken optimalisatiepotentieel

Exploitanten van meerdere windparken profiteren van technisch en commercieel portefeuillebeheer: een persoonlijk contactpersoon beheert uw portefeuille. De uniforme datavoorbereiding van alle windparken maakt cross-windpark-analyse mogelijk, zorgt voor synergie-effecten en maakt het werk van vermogensbeheerders eenvoudiger. Met deze kennis kunnen we bovendien preventieve maatregelen nemen. Onze BWE-gecertificeerde technisch experts hebben een gedetailleerd beeld van uw windpark, en detecteren verborgen optimalisatiepotentieel.

 


Het kwaliteitsmanagement van onze technische en commerciële bedrijfsvoering en onze technische en deskundige dienstverlening is door DQS gecertificeerd volgens ISO 9001:2015.

Contact

Jan Assmus

Windenergie & Zonne-energie

Jan Assmus

Tel. +49 6132 89 88-280
Fax +49 6132 98 88-29
sales(at)abo-wind.com

Verwante onderwerpen

ServiceniveausContact