Φωτοβολταϊκό πάρκο Μεγάλα Καλύβια 1-4 / 38 MWp

Μεγάλα Καλύβια 1-4

 

Όνομα Μεγάλα Καλύβια 1-4
Θέση τοπική κοινότητα Μεγάλων Καλυβίων, Δ.Ε. Μεγάλων Καλυβίων, Δήμος Τρικκαίων
Έκταση εγκατάστασης 722 στρέμματα
Ισχύς 37,95288 MWp
Συστήματα στήριξης Ιχνηλάτες μονού άξονα
Σύνδεση στο δίκτυο Στην Υψηλή Τάση – Με νέο υποσταθμό ΥΤ / ΜΤ
Σε εμπορική λειτουργία Από το 2020

 

Επικοινωνία

Spyridon Papalamprou

Σπυρίδων Παπαλάμπρου

Tel. +30 210 674 04 58
spyridon.papalamprou(at)aboenergy.com