Θέση εγκατάστασης Τεχνικά χαρακτηριστικά Φορέας Ερωτήσεις Συχνές ερωτήσεις Επικοινωνία

Φωτοβολταϊκά πάρκα Κοκκινόχωμα 1+2 / 30 MWp

Θέση εγκατάστασης Τεχνικά χαρακτηριστικά Φορέας Ερωτήσεις Συχνές ερωτήσεις Επικοινωνία

Η ABO Energy αναπτύσσει τα φωτοβολταϊκά πάρκα «Κοκκινόχωμα 1» και «Κοκκινόχωμα 2» (ΡΑΕ ΑΔ-06039 και ΑΔ-06041), με ισχύ 15,028 ΜWp έκαστο, στην τοπική κοινότητα Σπαθαραίων, της Δ.Ε. Μαργαριτίου, του Δήμου Ηγουμενίτσας. Στη φάση λειτουργίας τους τα πάρκα θα παράγουν ετήσια 48 GWh καθαρής ηλεκτρικής ενέργειας, οδηγώντας στην αποφυγή έκλυσης 48 χιλ. τόνων διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα (και άλλων επιβλαβών για την υγεία ρύπων).

Η σύνδεση των έργων προγραμματίζεται να γίνει στο δίκτυο 150kV (υψηλή τάση) του ΑΔΜΗΕ, μέσω ενός νέου υποσταθμού, ο οποίος θα δημιουργήσει νέο ηλεκτρικό χώρο στην περιοχή. Στον νέο αυτό υποσταθμό θα μπορέσουν να συνδεθούν και έργα τρίτων μικροεπενδυτών με χαμηλό κόστος.

Θέση εγκατάστασης 

Ο αρχικός προγραμματισμός (2018) ήταν τα έργα να καταλάβουν συνολική έκταση 412 στρεμμάτων. Η διαρκής πρόοδος της τεχνολογίας των φωτοβολταϊκών έχει ήδη κάνει δυνατή τη μείωση της έκτασης εγκατάστασης κατά 20%. Σημειώνεται, ότι, στην πραγματικότητα, λιγότερο από το 50% της έκτασης αυτής θα καταληφθεί από φωτοβολταϊκά πλαίσια, καθώς οι φωτοβολταϊκές συστοιχίες εναλλάσσονται με ελεύθερους διαδρόμους, για λόγους μη αλληλοσκίασής τους.

Η γη στην οποία θα εγκατασταθούν τα φωτοβολταϊκά πάρκα είναι ιδιωτική, συνδυασμός αγροτικής γης χαμηλής παραγωγικότητας και δασικών εκτάσεων, όπου επιτρέπεται η χρήση αυτής της τεχνολογίας, σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία. Η περιοχή δεν περιλαμβάνεται σε κάποια ζώνη ειδικής προστασίας, Natura κλπ. Για τα έργα έχουν εκπονηθεί και κατατεθεί οι προβλεπόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Όνομα Κοκκινόχωμα 1
Ισχύς 15,028 MWp
Εκτιμώμενη παραγωγή 24 GWh / έτος
Σύνδεση στο δίκτυο Στην Υψηλή Τάση – Σε νέο Υποσταθμό ΥΤ / ΜΤ

 

Όνομα Κοκκινόχωμα 2
Ισχύς 15,028 MWp
Εκτιμώμενη παραγωγή 24 GWh / έτος
Σύνδεση στο δίκτυο Στην Υψηλή Τάση – Σε νέο Υποσταθμό ΥΤ / ΜΤ

 

Οι ανωτέρω πληροφορίες στηρίζονται στην προμελέτη των έργων και μπορούν να τροποποιηθούν κατά τη φάση της αδειοδότησης.

Φορέας

Φορέας ανάπτυξης των έργων είναι η εταιρεία ABO Energy Hellas AE, η εξ ολοκλήρου ελεγχόμενη ελληνική θυγατρική της ABO Wind AG, μιας γερμανικής εταιρεία που δραστηριοποιείται εδώ και 25 έτη στην ανάπτυξη, υλοποίηση και λειτουργία έργων ανανεώσιμών πηγών ενέργειας (διαβάστε περισσότερα στο www.aboenergy.gr)

Ερωτήσεις 

Τι απορίες έχετε; Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Όνομα (προαιρετικό)
Διεύθυνση (προαιρετικό)
Διεύθυνση ηλετρ. ταχυδρομείου (προαιρετικό)

Ερώτηση:

 

Συχνές ερωτήσεις 

Προκαλούν τα φωτοβολταϊκά πάρκα «οπτική όχληση»

Η ανάκλαση των φωτοβολταϊκών πλαισίων είναι μικρότερη αυτής των υαλοπετασμάτων. Για το λόγο αυτό επιτρέπεται η εγκατάστασή τους πλησίον εθνικών οδών, ακόμη και αεροδιαδρόμων (π.χ. εγκατάσταση στο Ελ. Βενιζέλος). Τα φωτοβολταϊκά πλαίσια έχουν σκουρόχρωμη επιφάνεια, η οποία μάλιστα καλύπτεται από μία αντιανακλαστική στρώση. Για την αντιμετώπιση της ενδεχόμενης χαμηλής οπτικής όχλησης (έτσι αντιμετωπίζονται οι φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις διεθνώς, αλλά και σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία – ΚΥΑ οικ. 3137/191/Φ.15/2012/ ΦΕΚ Β΄1048) από γειτονικές οδούς, αν κριθεί απαραίτητο, προτείνονται σχετικά μέτρα στις Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των έργων (π.χ. περιμετρική φύτευση).

Τι θα συμβεί όταν το φωτοβολταϊκό πάρκο πάψει να λειτουργεί μετά από 25 έτη

Το σύνολο των υλικών που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των φωτοβολταϊκών πάρκων (φωτοβολταϊκά πλαίσια, βάσεις στήριξης, καλώδια, ηλεκτρονικός εξοπλισμός κλπ) είναι πλήρως ανακυκλώσιμα. Η υποχρέωση για την ανακύκλωση του εξοπλισμού περιλαμβάνεται πάντοτε στους περιβαλλοντικούς όρους που εγκρίνονται από τις αρμόδιες αρχές για το έργο, τα δε σχετικά κονδύλια εξασφαλίζονται ήδη σε μεγάλο βαθμό κατά η φάση κατασκευής (π.χ. τέλος ανακύκλωσης που καταβάλλει ο φορέας για την αγορά των φωτοβολταϊκών πλαισίων).

Αποκλείει η εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών άλλες παράλληλες δραστηριότητες

Υπάρχει εκτεταμένη πρακτική στο εξωτερικό συνύπαρξης προβάτων με φωτοβολταϊκά, κατά τη διάρκεια της λειτουργίας τους. Το ενδιαφέρον για «αγροβολταϊκά» πάρκα (εγκαταστάσεις που συνδυάζουν και αγροτική εκμετάλλευση των χρησιμοποιούμενων γαιών) βαίνει διαρκώς αυξανόμενο και αρχίζουν να εμφανίζονται οι πρώτες σχετικές μικρές πιλοτικές εφαρμογές. Τέλος, στην Ευρώπη αναπτύσσεται τα τελευταία έτη μια νέα μορφή τουρισμού, ο «ενεργειακός» τουρισμός, ως απόρροια του ενδιαφέροντος τμημάτων του πληθυσμού για τις εγκαταστάσεις ΑΠΕ.

Επιβαρύνουν τα φωτοβολταϊκά πάρκα την ποιότητα ζωής

Τα φωτοβολταϊκά πλαίσια εντάσσονται αρμονικά στο εκάστοτε περιβάλλον, είτε πρόκειται για ελεύθερους αγρούς είτε για δομημένες περιοχές. H εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πλαισίων στις στέγες κτηρίων τυγχάνει καθολικής αποδοχής, σε βαθμό που αυτά να χρησιμοποιούνται ήδη, συχνά, και ως αρχιτεκτονικά δομικά στοιχεία (BIPV). Όσον αφορά ενδεχόμενη οπτική όχληση από μεγαλύτερες εγκαταστάσεις, παραπέμπουμε στην απάντηση στη σχετική ερώτηση ανωτέρω. Αναφορικά, τέλος, με το μικροκλίμα, η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών έχει μηδενική επίδραση, ειδικά σε ανοιχτούς χώρους, όπου η φυσική ψύξη των φωτοβολταϊκών πλαισίων από τον άνεμο είναι ευχερής. Μόλις 1-2 cm από την επιφάνεια των πλαισίων, η θερμοκρασία είναι αυτή του περιβάλλοντος. Ακόμη και στο δυσμενές αστικό περιβάλλον, όπου τα φωτοβολταϊκά είναι σε άμεση αλληλεπίδραση με δομικά στοιχεία όπως το μπετό και με περιορισμένη δυνατότητα ψύξης, λόγω του μικρού διακένου μεταξύ πλαισίου και στέγης, ο αντίκτυπος σύμφωνα με τη βιβλιογραφία είναι περιορισμένος. Σε κάθε περίπτωση, ο αληθινός κίνδυνος σε σχέση με το κλίμα αφορά το φαινόμενο του θερμοκηπίου, που οι εν λόγω εγκαταστάσεις επιχειρούν να περιορίσουν, οδηγώντας σε μια κοινωνία μηδενικού άνθρακα. Η εμμονή στις παρωχημένες πρακτικές οικονομικής ανάπτυξης, που στηρίζονται στον άνθρακα, αποτελούν τον πραγματικό κίνδυνο για την ποιότητα ζωής των κατοίκων και όχι τα φωτοβολταϊκά.

Ποια είναι τα οφέλη για τις τοπικές κοινωνίες από την εγκατάσταση έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

Τα ανταποδοτικά που, σύμφωνα με το νόμο, συνοδεύουν τις επενδύσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ενισχύουν διαχρονικά την τοπική οικονομία και αυξάνουν την αξία των κατοικιών της περιοχής (π.χ. προβλέπεται ειδικό τέλος επί τη βάσει αξίας δύο (2) €/ΜWh παραγόμενης ενέργειας που εγχέεται στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα, τμήμα του οποίου καταλήγει στους λογαριασμούς ρεύματος των κατοίκων). Η τοπική οικονομία ευνοείται ιδιαίτερα κατά τη φάση κατασκευής των έργων, με τη δημιουργία δεκάδων νέων θέσεων εργασίας. Ακόμη και αν μέρος των εργαζομένων στην κατασκευή των έργων, λόγω εξειδίκευσης, προέρχεται αναγκαστικά από άλλες περιοχές, η επίδραση στην τοπική οικονομία είναι έμμεση, μέσω της κάλυψης των αναγκών για διαμονή και διατροφή. Παρόμοια θετική επίδραση υπάρχει και στη φάση της λειτουργίας σε μικρότερο βαθμό.

Επικοινωνία

Spyridon Papalamprou

Σπυρίδων Παπαλάμπρου

Tel. +30 210 674 04 58
spyridon.papalamprou(at)aboenergy.com