Grondeigenaren

Veelgestelde vragen Contact

Als u grond heeft die mogelijk geschikt is voor wind- of zonneprojecten, neem dan gerust contact met ons op. Ontwikkelingen op het gebied van hernieuwbare energie zijn meestal goed verenigbaar met landbouw. Boeren kunnen land blijven gebruiken voor het verbouwen van gewassen of het laten grazen van vee. Schapen, koeien en paarden hebben geen last van draaiende windparken of zonnecentrales. ABO Energy voert graag een vrijblijvende haalbaarheidsstudie uit om de mogelijkheden van uw land te onderzoeken.

Veelgestelde vragen

Hoe weet ik of mijn land geschikt is voor een duurzaam energieproject?

ABO Energy analyseert graag voor u het potentieel van uw grond; op korte termijn, vrijblijvend en kosteloos. Samen zullen we de optimale lokatie vinden om wind- of fotovoltaïsche (PV) projecten te ontwikkelen met de best mogelijke kans op succes. We zetten ervaren experts in voor de planning en beoordeling van het gebied, gebruiken geografische informatiesystemen (GIS), houden rekening met natuurbeschermingskwesties en evalueren de elektronische infrastructuur.

Wat voor kosten kan ik verwachten?

Geen. Heel simpel. ABO Energy draagt alle kosten en uitgaven van projectontwikkeling en implementatie; er worden door grondeigenaren geen kosten gemaakt. Dat geldt ook als het project niet kan worden gerealiseerd. ABO Energy draagt onder meer alle kosten die voortvloeien uit de erfpachtovereenkomsten, bijvoorbeeld voor kadastrale vergoedingen.

Waarom moet er zo vroeg in het proces al een contract worden ondertekend?

Projectontwikkeling is risico-intensief, tijdrovend en kostbaar. Met name externe deskundigenrapporten en beoordelingen brengen hoge kosten met zich mee. ABO Energy kan deze investeringen alleen dragen als we er zeker van zijn dat de grondeigenaar het project met ons doorzet. De schriftelijke toestemming van de eigenaar is ook een vereiste zodat ABO Energy kan optreden als ‘vertegenwoordiger van de eigenaar’, en het project met de autoriteiten kan bespreken. Als waarborg krijgen eigenaren een contractueel opzeggingsrecht in het geval dat de turbines niet volgens plan kunnen worden gebouwd.

Wie betaalt eventuele schade aan mijn eigendom?

ABO Energy is aansprakelijk voor alle schade die ontstaat in het kader van de opbouw, exploitatie en afbouw van de windenergie- of zonne-installaties. Hiervoor sluiten wij aansprakelijkheidsverzekeringen af die de gehele opbouw-, exploitatie- en afbouwperiode dekken. Mocht er ondanks alle voorzorgsmaatregelen toch bos- of akkerschade ontstaan tijdens werkzaamheden aan het wind- of zonnepark, dan vergoedt ABO Energy de eigenaar of huurder.

Hoe weet ik zeker dat de erfpacht wordt betaald zoals is afgesproken?

Het contract stelt uw rechten als eigenaar van onroerend goed veilig. Bij wanbetaling kunt u het contract opzeggen en het wind- of zonnepark laten ontmantelen. Mocht de exploitant onverhoopt failliet gaan, dan heeft de financieringsbank vanwege de lopende leningen een groot belang bij het voortbestaan van het windpark. Het zou het contract aangaan en ervoor zorgen dat de huurovereenkomst betaald blijft worden.

Waarom zou ik voor ABO Energy kiezen?

ABO Energy is een ervaren en vertrouwde partner voor duurzame energie. Sinds 1996 hebben we wind- en zonneparken gerealiseerd met een totaal vermogen van 3.600 megawatt (MW) en de helft daarvan hebben we turn-key gerealiseerd. Wij zorgen voor elke stap van projectontwikkeling en constructie; van planning en goedkeuring, inkoop en installatie tot inbedrijfstelling, bedrijfsvoering en direct marketing van de elektriciteit. Wij organiseren het onderhoud en eventuele compenserende maatregelen.

 

 

Contact

Edward Koenen

Direkteur

Edward Koenen

Tel. +49 611 267 65-752
Fax +49 611 267 65-599
edward.koenen(at)aboenergy.com

Abel de Voogd

Hoofd Projektontwikkeling

Abel de Voogd

Tel +31 (0)6 11 46 41 32
a.devoogd(at)aboenergy.com

Verwante onderwerpen

Veelgestelde vragen Contact