Gemeenten en omwonenden

Voordelen Contact

Gemeenten en omwonenden in de omgeving van onze projecten kunnen profiteren van regionale meerwaarde, mogelijkheden voor financiële participatie, extra toeristische attracties of compenserende maatregelen.

De voordelen van duurzame-energieprojecten

Eerlijke verdeling van leasebetalingen

Om een wind- of zonnepark te bouwen, moeten de grondeigenaren er uiteraard mee instemmen hun land te verhuren. In ruil daarvoor krijgen ze een betrouwbaar inkomen. Als de windturbinegenerator of de zonnepanelen op gemeenschappelijke grond staan, heeft de gemeente daar het meeste baat bij. In veel gevallen, als het projectgebied van meerdere partijen is, zetten we een zogenaamd ‘poolconcept’ op. Dat verdeelt de erfpacht gelijkmatig over alle grondeigenaren in het plangebied. Zo’n overeenkomst versterkt in hoge mate de acceptatie van een nieuw energieproject, zodat we zoveel mogelijk begunstigden erbij kunnen betrekken.

Een impuls voor de arbeidsmarkt

Hernieuwbare energie creëert banen. Voglens de Renewable Energy Association waren duurzame-energiebronnen in 2019 goed voor zo’n 11,5 miljoen banen wereldwijd. Indien mogelijk contracteren we lokale bedrijven voor bouw- en infrastructuurwerken. Grotere projecten zorgen ook voor langdurige onderhouds- en bedrijfsvoeringstaken, wat ook weer banen oplevert.

Een betrokken gemeentschap

Rondleidingen over de bouwplaats, evenementen voor scholen en kleuterscholen en inhuldigingsfeesten brengen buurtbewoners samen en maken van de energietransitie een echt gemeenschapsproject. ABO Energy waardeert de belangstelling enorm en stelt graag presentaties beschikbaar om het wind- of zonnepark als positief onderdeel van de gemeenschap neer te zetten.

Langdurige samenwerkingen

ABO Energy is een vertrouwde en betrouwbare partner voor elk duurzaam energieproject, ook voor de lange termijn. We onderhouden vele langdurige en succesvolle samenwerkingen met gemeenten en grondeigenaren. Zo hebben we in de Duitse gemeenschap Thalfang inmiddels een aantal wind- en zonne-energieprojecten gerealiseerd van in totaal 80 megawatt.

 

Hernieuwbare energie & Toerisme

Hernieuwbare energie & Toerisme

Wind- en zonneparken zijn een zichtbaar teken van klimaatbescherming en ecologische vooruitgang. Uit de volgende toeristische aanbiedingen van ABO Energy blijkt dat hernieuwbare energie een positieve rol kan spelen in lokatiemarketing.

Participatiemodellen

Participatiemodellen

We praten niet alleen over het betrekken van burgers bij de transitie naar schone energie; we dóen het ook. We bieden verschillende financiële participatiemodellen aan, die zijn afgestemd op lokale behoeften.

Contact

Edward Koenen

Direkteur

Edward Koenen

Tel. +49 611 267 65-752
Fax +49 611 267 65-599
edward.koenen(at)aboenergy.com

Abel de Voogd

Hoofd Projektontwikkeling

Abel de Voogd

Tel +31 (0)6 11 46 41 32
a.devoogd(at)aboenergy.com

Verwante onderwerpen

Voordelen Contact